RBC Update, nummer 2015-07

01-07-2015

4e jaargang, nummer 2015-07

Beste RBC-er,

Op het eind van het seizoen pakte de jeugd van RBC nog twee prijzen. U15 en U13 wonnen de districtsbeker en pakten daarmee allebei de dubbel. Een mooie prestatie van onze oranje witten! Inmiddels is de zomerstop begonnen, maar de bedrijvigheid bij RBC gaat onverminderd door. Danny Mathijssen is met zijn nieuwe team U19 alvast gestart met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ook achter de schermen wordt keihard gewerkt om alles voor het nieuwe seizoen klaar te hebben: oefenprogramma's, trainingsschema's, kledingpaketten, spelerspassen, teampagina's op de website, kleedaccommodatie op Vierhoeven, de begeleiding van de teams, sponsoring Talenten Adoptie Plan, actualiseren ledenbestand enz. enz. Kortom, de vrijwilligers bij RBC hoeven zich niet te vervelen. En we kunnen er altijd mensen bij hebben! Draag jij RBC een warm hart toe en zou je iets voor de club willen doen? Dat kan. Stuur een e-mail naar secretaris@rbcvoetbal.nl en laat maar weten waar je ambities liggen. Een greep uit de beschikbare functies: assistent-scheidsrechters, studiebegeleiders, stewards, lotenverkopers, teammanagers, onderhouds- en kluspersoneel, commercieel medewerkers, leden voor de ouderraad, een medewerker mediazaken, personeel voor het supporterscafé, administratieve krachten, wedstrijdcoördinatoren, assistent-trainers, een trainer voor RBC 2, video analysten, scheidsrechters, een hoofd scouting, scouts en leden voor de activiteitencommissie.

Jos Vermunt coördinator accommodatie

Met ingang van het nieuwe seizoen wordt Jos Vermunt de nieuwe coördinator accommodatie. In deze functie gaat hij de onderhoudswerkzaamheden coördineren in het Herstaco Stadion. Het betreft onder meer de schoonmaak van de tribunes, de kleedkamers, de overige ruimtes in het stadion en het veldonderhoud.

Vermunt (63) is al sinds zijn jeugd een fervent RBC-supporter en is altijd werkzaam geweest in de transportsector: "Nu ik gestopt ben met werken, heb ik mooi de tijd om iets voor RBC te gaan doen. Daarnaast vind ik het belangrijk om in mijn vrije tijd nuttig bezig te zijn en als ik daarmee de club kan helpen, zijn dat twee vliegen in één klap. Ik woon in de Spoorstraat, dus lekker vlakbij het stadion. Ik heb er echt zin in."

Vermunt begint op 1 augustus bij RBC.

Informatieavonden voetbalopleiding

Op 23 en 24 juni waren de informatieavonden voor de spelers van de voetbalopleiding en hun ouders. Zij werden bij binnenkomst in het supporterscafé ontvangen door hun betreffende teambegeleiders en gingen daarna naar de bioscoop van het Nationaal Voetbalmuseum De Voetbal Experience.

Daar werden zij welkom geheten door Noud Bominaar, de coördinator van de voetbalopleiding, en kregen vervolgens uitleg over de historie van RBC, de opleidingskosten, het kledingpakket, het talenten adoptieplan, de samenwerking met Feyenoord, de fotodag, voetbaltechnische zaken en de ouderraad. Koen Konings van Aleco Sport Visions zette uiteen wat zij komend seizoen voor RBC gaan betekenen (zie foto).

Na afloop van de plenaire bijeenkomst gingen de verschillende teams uiteen, waarna de trainer van elk team zichzelf en de rest van het begeleidingsteam voorstelde. Daarna werden diverse zaken besproken en werden vragen van spelers en ouders beantwoord.

De teams zijn als volgt ingedeeld:

RBC U19: Tijmen Bot, Jordi Brühns, David Clement, Aaron Dekkers, Rick Eichelsheim, Tom van Ermingen, Denzel Grootenboer, Henrico Henrietta, Celal Kaya, Jeroen Molenaar, Jovanni van Nijnatten, Jan van Oers, Wesley Riemens, Samuel Smulders, Joey Tak, Sebastian Verhulst, Jari Voeten en Giovanni Verduijn
  
RBC U17: Emre Aygun, Rowin Bolluijt, Ali Boukayouht, Yorben Bus, Darif Chikou, Valentino Gladdines, Jorik van der Heijden, Salah Jaddi, Jimmy Kars, Bart Matthijssen, Yeidi Muurmans, Jesse van Overveld, Wouter Rieken, Rick Santbergen, Bodie Scholten, Sietse Sebregts en Jesse Vermeer
  
 RBC U15: Denzel Aboraa, Rick Braspenning, Alper Fidanboylu, Mohamed el Hamiti, Miguel Ikpia, Prem de Jonge, Sazwar Kabir, Anouar Karimi, Pepijn Lauwen, Sabri Madani, Khaled Mohamed, Ismaël el Mourabet, Wesley van Nijnatten en Roel Paulus

RBC U14: Sibe van Aken, Bob Farla, Terence van der Gijze, Cisco Groenewegen, Jesse de Groot, Dennis Haazer, Ihab el Hamdoui, Youp Heeffer, Luka van der Heijden, Riyad Khidar, Geovanni Leander, Bas Moelands, Walid el Moussaoui, Jelte Pal, Samir Sanchez Perez, Floran Sloof, Sem Terlouw en Abdelmojib Yachou

 RBC U13: Ayman Abidi, Imran Agourram, Chakir Amazian, Marciano van Benthem, Dennis Duijvelaar, Roel Gouka, Petros Jagubjan, Hafid Jahaoui, Rayan el Mourabit, Redouan el Mourabit, Robin Müllenberg, Dominique Polvorosa Hernandez, Simon van Schaik, Robin Swagemakers en Christiaan Weijnen
  
 RBC U12: Souhail Amari, Ilyas Azaoum, Levi van Baal, Kaan Can Dersuneli, Jaimy Kooren, Wessel de Krom, Jordy Minnebach, Armand Musai, Mike Nuijten, Marouan Ouahssain, David Ovsepian, Narek Soeprigian, Willem Vos en Marouane Yachou
  
 RBC U11: Naufel Aarabi, Ilyas Ajroud, Mohamed Amine Amezian, Sam Bielok, Nizar Bouhrouch, Mesut Eryilmaz, Demen Haast, Jens Harmsen, Tijn Harmsen, Olivier Kollen, Jay Schijvenaars en Yousri Tahiri
  
 RBC U10: Yassine Asry, Maxim Bachmann, Ryan Brühns, Cem Dersuneli, Jordy Kooren, Deacon van Loon, Mohamed Mesmudi, Chahid el Moussaoui, Romano van Nijnatten, Jarno Schillemans, Mike de Tree en Senne Wielaard
  
 RBC U9: Samir Asry, Luque Casas Diaz, Shendel Cofie, Anouar Didi, Remco Heeren, Johan Holzken, Daan Huijbregts, Floris Kollen, Jort Nelis en Damian Schravemade

Wat wil jij?

RBC is zich momenteel aan het oriënteren op het organiseren van een groot evenement in het Herstaco Stadion. De club wil graag van haar leden, supporters en sponsoren weten wat zij graag georganiseerd zouden willen zien.

Het Herstaco Stadion, de thuishaven van RBC, is naast het spelen van voetbalwedstrijden uitermate geschikt voor het organiseren van grootschalige evenementen. RBC wil die mogelijkheid om extra inkomsten te kunnen genereren ten volle gaan benutten. Het ligt in de bedoeling om een dergelijk evenement te laten plaats vinden in het voorjaar van 2016. Heb jij ideeën hiervoor, laat het ons weten en stuur een e-mail naar secretaris@rbcvoetbal.nl.

Bestuur stelt Beleidsplan 2015-2018 vast

Het bestuur van RBC heeft de koers voor de komende drie jaar uitgestippeld en vastgelegd in het Beleidsplan 2015-2018.

Bij de vaststelling van dit beleidsplan gaat het bestuur uit van kansen in plaats van belemmeringen om de succesvolle doorstart van RBC verder gestalte te geven. RBC leeft weer. In ieder opzicht. De eerste doelstelling is dat RBC zo snel mogelijk naar de 3e klasse promoveert. Dit is noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van RBC. Er moet voorkomen worden dat de zelf opgeleide jeugdspelers straks de club gaan verlaten omdat het eerste elftal op een te laag niveau speelt. Hieronder in het kort een aantal punten uit het beleidsplan.

Organisatie

De komende jaren gaat RBC verder invulling geven aan de organisatie. Een organisatie die simpel is, efficiënt en effectief. Geen ingewikkelde samenstellingen of een veelheid aan op zichzelf staande commissies. Er zal worden bezien of de rolverdedlingen helder zijn en of bepaalde taakgebieden sterker in het bestuur gewaarborgd moeten worden. RBC tracht zoveel mogelijk expertise binnen haar netwerk te betrekken. Het bestuur zal ook de komende jaren de beginselen van good governance maximaal in acht nemen en streeft naar openheid, transparantie en een heldere communicatie.

Leden

RBC streeft naar een evenwichtige ledengroei, waarbij de groei van het aantal spelende leden dient te passen binnen de sportieve doelstellingen. Volgend seizoen wordt gestart met de jeugdteams U9 en U19. Daarmee is de doorstroming van de F-pupillen tot het 1e elftal geborgd. Naast spelende leden bestaat het ledenbestand van RBC uit niet-spelende leden (donateurs). Onder donateurs verstaan we hier de groep mensen die een financiële bijdrage leveren om het nieuwe RBC mede mogelijk te blijven maken. RBC streeft naar een groei van het aantal niet-spelende leden.

Supporters

RBC koestert haar achterban en wil met de supportersvereniging samenwerken en periodiek activiteiten organiseren. RBC beseft dat er onder haar supporters frustraties leven met betrekking tot het faillissement uit 2011 en de daardoor 'verplichte' teruggang naar de kelder van het amateurvoetbal. De achterban is hierdoor gekrenkt in haar trots. RBC wil door het behalen van de sportieve doelstellingen bereiken dat de supporters weer trots kunnen zijn op hun club.

Accommodatie

RBC streeft naar een langdurig verblijf in het Herstaco Stadion en op Sportpark Vierhoeven, waardoor RBC haar activiteiten kan blijven ontplooien, zich door kan ontwikkelen, versterken en verbeteren.

Sportief

Voor aanvang van de doorstart in 2012 had RBC in haar beleidsplan als doelstelling voor de langere termijn opgenomen de top van het amateurvoetbal. Het bestuur heeft nu besloten dat dit een terugkeer naar het betaald voetbal moet zijn. RBC is er zich van bewust dat dit een ambitieus streven is, maar gezien onze accommodatie, historie en de wens van onze achterban kunnen en mogen wij geen andere doelstelling hebben. Omdat RBC uitkomt in de 4e klasse, kan een dergelijke ambitie voor de buitenwacht wellicht vreemd overkomen, maar het bereiken van het hoogst haalbare zit nu eenmaal in de genen van de club. Uit onze voorgeschiedenis van 103 jaar draagt RBC nu eenmaal onlosmakelijk een verblijf van 45 jaar in het betaald voetbal met zich mee.

Onze overtuiging daarbij is dat de weg van de geleidelijkheid de meest kansrijke is. De realiteit van de afgelopen drie seizoenen heeft ons namelijk geleerd, dat er rekening mee gehouden dient te worden dat promoveren naar een hogere klasse minimaal twee seizoenen duurt. Ook na de verwijdering uit het betaald voetbal in 1971 heeft RBC er twaalf jaar over gedaan om het verloren gegane terrein te herwinnen. Dat traject willen we de komende drie jaren inzetten met spelers uit de regio, bij voorkeur met een RBC-verleden, en willen dan minimaal de 2e klasse bereiken. RBC wil daarbij haar jonge talentvolle spelers de kans geven om door te stromen naar het 1e elftal. Daarom zullen aan de samenstelling van de voetbalopleiding blijvend hoge eisen worden gesteld en willen we de samenwerking met Feyenoord continueren.

Financieel

Financiële moeilijkheden in het recente verleden hebben geleid tot het faillissement van RBC in 2011. Omdat een dergelijk scenario in de toekomst moet worden voorkomen, is een verantwoord en gezond financieel beleid voor RBC cruciaal. Uitgangspunt is: niet meer uitgeven dan we hebben. Omdat dat zou kunnen betekenen dat hierdoor het behalen van de sportieve doelstelling vertraging oploopt, is het van eminent belang dat de inkomsten gaan toenemen waardoor de begroting in omvang kan meegroeien met het competitieniveau van het 1e elftal.

Die toename van inkomsten zal gegenereerd moeten worden door stijgende horeca-opbrengsten, -contributie van niet-spelende leden, -kaartverkoop, merchandising, -opbrengst loterijen, ledenactiviteiten en andere ludieke acties. Daarnaast is sponsoring heel belangrijk. Wij gaan op zoek naar duurzame partnerships met bedrijven die zich aan RBC willen verbinden. RBC wil haar partners exposure en een netwerk bieden. Doel van dit RBC netwerk is het verbinden van bedrijven en organisaties. Door het organiseren van bijeenkomsten in een informele sfeer wordt een platform gecreëerd waar deelnemers, zowel zakelijk als maatschappelijk, een meerwaarde zullen ervaren, met als gezamenlijk doel RBC weer terug naar de top te krijgen.

Maatschappelijke betrokkenheid

RBC hecht grote waarde aan een positieve maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale gemeenschap, haar supporters en sponsoren. Door samenwerkingsverbanden met de gemeente, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven aan te gaan wil RBC haar sociaal-maatschappelijke functie in de Roosendaalse samenleving en omgeving optimaal benutten.

Communicatie

RBC wil transparant zijn en blijft zoveel mogelijk informatie verstrekken aan en interactie creëren met supporters, leden, sponsoren en andere sympathisanten. Hiervoor maakt RBC gebruik van haar officiële website, nieuwsbrieven, facebook en twitter.

Start RBC netwerk

In Roosendaal en omgeving zijn er nog steeds veel mensen die RBC een warm hart toedragen. Begin 2015 heeft een groep (oud) RBC-ers besloten om zich in te zetten voor de club en zijn begonnen met de start van een businessclub: RBC netwerk.

RBC netwerk heeft als doel het verbinden van bedrijven en organisaties. Door het organiseren van bijeenkomsten in een informele sfeer wordt een platform gecreëerd waar deelnemers, zowel zakelijk als maatschappelijk, een meerwaarde zullen ervaren. Een levendig netwerk met een gezamenlijke doel: RBC weer terug naar de top te krijgen. RBC leeft!

In september staat de eerste bijeenkomst gepland. Een bijeenkomst in het Herstaco Stadion van RBC, waar een biertje drinken, voetbal kijken en elkaar ontmoeten voorop staat.

Dus sluit u aan en ontmoet elkaar in een informele sfeer! Bezoek de facebookpagina van RBC netwerk door hier te klikken en deel deze pagina en tag andere mensen die of RBC een warm hart toe dragen of behoefte hebben aan een nieuw zakelijk netwerk.

Mo Boulahyan naar Rimboe

Mo Boulahyan heeft op de valreep besloten RBC te verlaten. Hij vertrekt naar zaterdag 3e klasser Rimboe.

Twee dagen voor het sluiten van de overschrijvingstermijn meldde Boulahyan dat hij in gesprek was met een aantal andere clubs. In die dagen Dat weekend werd er door hoofdtrainer Martijn van Galen en bestuurslid voetbaltechnische zaken John Vette alsnog gepoogd om Boulahyan binnenboord te houden. Echter zonder resultaat. Boulahyan meldde dat hij RBC toch ging verlaten en had gekozen voor Rimboe.

Hoofdtrainer Martijn van Galen vindt het vertrek van Boulahyan vervelend: "Ik heb vanaf dag 1 aangegeven dat ik Mo er bij wilde houden. Het is dan nog eens extra zuur dat hij op de valreep laat weten toch te willen vertrekken. Wij hebben dan natuurlijk ook geen tijd meer om een vervanger aan te trekken. Desalniettemin ben ik tevreden met de selectie die er nu staat. Er zit voldoende kwaliteit in. Als de nieuwe spelers eenmaal zijn ingepast, zijn we sterker dan afgelopen seizoen."

Aanstaande donderdag komt de nieuwe selectie voor het eerst bij elkaar.

Overschrijvingstermijn gesloten

Op 15 juni sloot de overschrijvingstermijn. Volgend seizoen komen er 80 nieuwe spelers naar RBC. In onderstaand overzicht zijn per team de nieuwe spelers vermeld.

RBC 1: Kevin van Andel (Klundert), Laszlo Boomaars (Klundert), Marcello van Daalhuizen (SC Feyenoord), Tim Egglij (TVC Breda), Deion Goveia (Royal Cappellen), Papito Puriël (TVC Breda), Andries Tolenaars (WDS '19), Danny Verstijlen (TVC Breda);

RBC 2: Michel Cornel (Raamsdonk), Fatih Dayi (Rimboe), Patrick Hagens (Cluzona), Niels Hurkx (Cluzona), Kay van Ineveld (DVO '60), Patrick Woord (Cluzona);

RBC U19: Tom van Ermingen (NAC Breda), Denzel Grootenboer (Internos), Henrico Henrietta (FC Dordrecht), Celal Kaya (FC Dordrecht), Jovanni van Nijnatten (Sprundel), Wesley Riemens (Terneuzen), Joey Tak (SC Gastel), Jari Voeten (BSC);

RBC U17: Emre Aygun (Alliance), Salah Jaddi (DOSKO), Jimmy Kars (Internos), Jesse van Overveld (Halsteren), Wouter Rieken (NSVV);

RBC U15: Denzel Aboraa (Royal Cappellen), Alper Fidanboylu (Internos), Miguel Ikpia (BSC), Prem de Jonge (Kloetinge), Sazwar Kabir (MOC '17), Anouar Karimi (BSC), Sabri Madani (FC Bergen), Khaled Mohamed (DOSKO), Ismael el Mourabet (DOSKO);

RBC U14: Sibe van Aken (Schijf), Bob Farla (Virtus), Jesse de Groot (Oranje Wit), Dennis Haazer (Virtus), Luka van der Heijden (Roosendaal), Abdelmojib Yachou (Sporting Lokeren);

RBC U13: Imran Agourram (Unitas '30), Dennis Duijvelaar (Steenbergen), Roel Gouka (Apollo '69), Petros Jagubjan (TVC Breda), Simon van Schaik (Halsteren), Robin Swagemakers (Halsteren), Christiaan Weijnen (SJO Prinsenland);

RBC U12: Levi van Baal (VVR), Kaan Can Dersuneli (DOSKO), Wessel de Krom (Cluzona), Jordy Minnebach (Cluzona), Armand Musai (Excelsior Essen), David Ovsepian (Alliance), Willem Vos (Hoogstraten VV), Marouane Yachou (Sporting Lokeren);

RBC U11: Mesut Erylmaz (FC Bergen), Tijn Harmsen (SJO Prinsenland), Olivier Kollen (Heibos SV), Yousri Tahiri (Alliance);

RBC U10: Yassine Asry (geen club), Maxim Bachmann (Kalmthout SK), Cem Dersuneli (DOSKO), Deacon van Loon (KV Mechelen), Chahid el Moussaoui (Alliance), Romano van Nijnatten (Rood Wit W.), Jarno Schillemans (SC Kruisland), Mike de Tree (BSC), Senne Wielaard (SJO Prinsenland);

RBC U9: Samir Asry (geen club), Luque Casas Diaz (Roosendaal), Shendel Cofie (SJO Prinsenland), Anouar Didi (Alliance), Remco Heeren (SC Kruisland), Johan Holzken (Sprundel), Daan Huijbregts (DSE), Floris Kollen (Heibos SV), Jort Nelis (Vogelwaarde), Damian Schravemade (BSC)

In totaal zijn er ook 59 spelers vertrokken. De grootste afnemer is Roosendaal. Maar liefst 14 spelers gaven de voorkeur aan een overstap naar deze club. De volgende spelers zijn vertrokken:

RBC 1: Mike Alderson (BSC), Zakaria Benslimane (BVV '63), Mo Boulahyan (Rimboe, zat.), Arthur van den Broek (Hoeven), Jordy van Dongen (Cluzona), Anouar el Khassim (FC Bergen), Hamza el Khassim (gestopt), Mitch Klijn (Dubbeldam), Mo el Moussaoui (Steenbergen), Roy van Oeveren (Roosendaal), Nicky Vromans (DOSKO);

RBC 2: Mohamed Azaoum (gestopt), Gijs Bogers (gestopt), Dogan Kocabaspinar (SC Kruisland), Nordin Makhout (Cluzona), Romano de Neve (Olympic Essen), Mustafa Celcuk (gestopt);

RBC U17: Benoit Camara (Alliance), Jeremy Hanemaaijer (Roosendaal), Colin van Kinderen (Roosendaal), Yasin Malhaoui (Alliance), Davey Matthijsse (Roosendaal), Walid el Morabet (Dongen), Siebe Pal (Roosendaal), Sebas van de Reep (Roosendaal), Tim Rubenkamp (TSC), Wessel Sloof (Barendrecht), Justin den Tenter (Baronie), Jordy Wuyts (Royal Cappellen);

RBC U15: Emiel Denissen (BSC); Feiko van der Velden (NAC Breda)

RBC U14: Ayman Ben Omar (Unitas '30), Armando de Bruijn (Barendrecht), Bas Buijs (onbekend), Chiel van Dijck (Moerse Boys), Kai Heshof (Steenbergen), Stijn van Kinderen (Roosendaal), Daan Mariën (Unitas '30), Desmond Nagtzaam (Unitas '30), Steef Schoeman (gestopt), Matthijs van de Weijgert (Alliance), Thijs Zantboer (Steenbergen);

RBC U13: Sven Broekman (FC Dordrecht), Milan Oostenrijk (Unitas '30);

RBC U12: Stan ten Brinke (Roosendaal), Senne Deridder (MOC '17), Mohammed Idrissi (onbekend), Jelle Koevoet (Roosendaal); Ryan Makhout (Alliance);

RBC U11: Sohaib Azaoum (Alliance), Sheldon Hack (Roosendaal), Sidi Jalloh (Roosendaal), Mitchell Keller (Roosendaal), Whyam Kluitmans (Best Vooruit), Ilyas el Moussaoui (Roosendaal); Devran Ok (onbekend), Adam Ouahssain (Roosendaal), Senna Semler (Rood Wit W.);

RBC U10: Mohi Koriche (onbekend).

Andries Tolenaars naar RBC

Volgend seizoen speelt Andries Tolenaars bij RBC. Voor de nieuwe hoofdtrainer Martijn van Galen is Tolenaars de achtste versterking voor zijn selectie van volgend seizoen.

De 20-jarige Tolenaars speelt momenteel bij 4e klasser WDS '19. Saillant detail is dat Tolenaars morgen met WDS '19 in de nacompetitie de laatste finalewedstrijd speelt tegen TVC Breda, de huidige ploeg van Van Galen en zijn drie toekomstige teamgenoten Tim Egglij, Danny Verstijlen en Papito Puriël. Bij winst of een gelijkspel promoveert WDS '19 naar de 3e klasse. Als dat laatste daadwerkelijk gebeurd, komt Tolenaars toch naar Roosendaal: "Ik speel al bijna mijn hele leven bij WDS en ben op zoek naar een nieuwe uitdaging. In de jeugd heb ik ooit de overstap gemaakt naar Internos en je merkt gewoon dat een nieuwe omgeving je beter laat presteren."

Tolenaars speelde bij Internos in de B1 en A1, waarna hij in 2012 terugkeerde naar WDS '19 en onder trainer Martijn van Wanrooij zijn debuut maakte in het eerste elftal. In die drie jaar speelde Tolenaars regelmatig tegen RBC. Zo scoorde hij op 10 november 2013 de openingsgoal voor WDS '19 in de wedstrijd tegen de oranje witten, die door de 'Oude Dame van Breda' met 4-3 werd gewonnen.

Van Galen is tevreden met de komst van Tolenaars: "Andries is een multifunctionele speler die in alle linies uit de voeten kan. Het is een jonge speler met potentie en hij wil de uitdaging aangaan om met RBC de weg naar boven te nemen."

RBC U10 wint Joris cup

RBC U10 won op 7 juni bij VOAB het toernooi om de Joris Sport Cup. De ploeg van trainer Erik van Benthem versloeg RKVVO uit Veldhoven in de finale na strafschoppen.

Deion Goveia terug bij RBC

Voormalig jeugdspeler Deion Goveia keert volgend seizoen terug bij RBC. Hij is afkomstig van de Belgische 3e klasser Royal Cappellen.

Op het moment dat RBC in 2011 failliet ging, speelde Goveia bij de oranje witten in de A1. Noodgedwongen moest de jongeling op zoek naar een andere club. Die vond hij in TVC Breda, waar hij drie seizoenen voor uitkwam. Met de Viola's promoveerde hij van de 4e naar de 3e klasse. Zijn talent bleef niet onopgemerkt. Goveia kon voor dit seizoen kiezen tussen Baronie en Royal Cappellen. Hij koos voor de Belgische 'topklasser'.

Helaas werd het afgelopen seizoen geen succes. In november raakte Goveia geblesseerd en kon na zijn herstel geen plaats meer afdwingen in de goed draaiende Belgische ploeg, die uiteindelijk ook de titel pakte in de 3e klasse. Martijn van Galen wist Goveia over te halen om voor komend seizoen voor RBC te kiezen en is blij met zijn komst. "Deion is een speler die techniek en kracht met elkaar combineert. Hij kan aanvallend op het middenveld en in de aanval spelen. Hij is nog jong en heeft potentie om een echt goede voetballer te worden. En hij wil met of via RBC een stap omhoog doen", aldus RBC's nieuwe hoofdtrainer.

De 22-jarige Goveia had nooit verwacht ooit terug te keren bij RBC: "Nee, eigenlijk niet", aldus de voormalige jeugdspeler. "Maar het is zo lekker om volgend seizoen weer in het stadion aan de bak te kunnen. De focus gaat helemaal op RBC. De club wil promoveren en ik wil als speler daar alles aan doen. Ik kijk nu al uit naar de start van het nieuwe seizoen."

RBC bedankt haar sponsoren

RBC heeft zaterdag 6 juni haar sponsoren bedankt voor hun steun het afgelopen seizoen. De club had voor hen een leuk en informatief programma samengesteld.

Nadat penningmeester Rien Luijks de sponsoren had verwelkomd en de avond had geopend (zie foto), kreeg eerst oud RBC-speler Pascal Heijnen het woord. Hij kondigde de oprichting aan van een nieuwe businessclub bij RBC en nodigde de sponsoren van harte uit om in de nabije toekomst toe te treden tot dit nieuwe 'RBC netwerk'. Doelstelling daarvan is om de onderlinge band tussen de sponsoren van RBC te versterken en zodoende samen nog meer voor RBC te kunnen betekenen.

Daarna kregen de sponsoren uitleg van oud RBC-speler Remko Heerkens, die tegenwoordig werkzaam is bij Feyenoord, over de samenwerking tussen Feyenoord en RBC. Heerkens vertelde de toehoorders dat Feyenoord gelooft in de toekomst van RBC en dat het weer opnieuw kan uitgroeien tot een voetbal bolwerk. Gommy Nooijens, het hoofd voetbalopleiding van RBC, legde uit hoe de jeugdopleiding van RBC is opgezet en de noodzaak van een sterke jeugdopleiding om RBC weer naar de top te kunnen brengen.

Tenslotte vertelde Koen Konings van Aleco Sports Vision hoe de nieuwe samenwerking met RBC, die sinds kort is beklonken, gaat verlopen en wat beide partijen voor elkaar kunnen gaan betekenen. Daarna volgde er, onder het genot van een hapje en een drankje, nog een informeel samenzijn, waarbij de Champions League finale uiteraard nauwlettend werd gevolgd op de speciaal hiervoor, op verzoek van Heijmans Rosmalen, door Vidiled B.V. uit Sprang-Capelle geplaatste tv-schermen.

Twee teams pakken de districtsbeker

rn  

Zowel RBC U15 als U13 wonnen op zaterdag 6 juni de districtsbeker.

RBC U15 speelde in Terheijden tegen Wilhelmina Boys C1G. De oranje witten hadden het bijzonder lastig tegen de 1e klasser uit Best. De eindstand was 1-1, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Die werden uiteindelijk door de mannen van trainer Danny Mathijssen het beste ingeschoten en uitstekend gestopt door Jordi Brühns, waardoor de beker mee ging naar Roosendaal.

RBC U13 had Theole D1 als tegenstander, maar had niet veel moeite met de Hoofdklasser uit Tiel. In Nieuwendijk won de ploeg van trainer Dogan Kocabaspinar met 5-0. Net zoals twee jaar geleden, ging de beker opnieuw naar RBC.

Een unieke prestatie van beide teams, die door de bekerwinst allebei de dubbel pakten en daarmee het seizoen uitstekend afsloten.