RBC Update, nummer 2014-09

02-09-2014

3e jaargang, nummer 2014-09

Beste RBC-er,

Hierbij de eerste RBC Update van het seizoen 2014-2015. Iedereen is inmiddels weer opgestart. De voorbereidingsfase is voorbij en de eerste bekerwedstrijden zijn afgewerkt. Het komend weekend gaan we beginnen met de eerste competitiewedstrijden. Kortom: de bal rolt weer! Als u als toeschouwer naar het Herstaco Stadion komt, zult u merken dat er een aantal zaken veranderd zijn ten opzichte van het vorig seizoen. Verder treft u een oproep aan van de Voltaside Fanatics en een aantal nieuwsberichten over de club.

Openstelling Zuidtribune

De voormalige hoofdtribune is gesloten voor publiek. Aanleiding hiervoor is dat de tribune in gebruik is genomen door het Nationaal Voetbalmuseum De Voetbalexperience dat inmiddels zijn deuren heeft geopend in het Herstaco Stadion. Ter compensatie hiervoor zal de Zuidtribune weer worden opgengesteld voor publiek.

Amstel Bier

De eigenaar en huurders van het Herstaco Stadion hebben gekozen voor één vaste bierleverancier. Hierdoor kunnen voor alle huurders gunstige leveringscondities worden bedongen. Met ingang van dit seizoen zal daarom in het supporterscafé Amstel Bier worden geschonken.

Entreegeld

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering was er door diverse leden al op aangedrongen om weer entree te gaan heffen bij de wedstrijden van het eerste elftal. Elke bezoeker van het Herstaco Stadion kent immers de luxe van een overdekte zitplaats. Ook vanwege de stijgende lasten heeft het bestuur besloten om vanaf volgend seizoen entree te gaan heffen. De prijs van een toegangskaartje zal € 3 gaan bedragen. Leden van RBC hebben gratis toegang.

Wijziging parkeerregime Herstaco Stadion

Het parkeerregime rondom het Herstaco Stadion wordt gewijzigd. Aanleiding hiervoor is een verzoek van RBC.

Zoals bekend kan er alleen tegen betaling geparkeerd worden op het parkeerterrein van het Herstaco Stadion. Reden hiervoor is dat de gemeente Roosendaal het RBC-stadion in juni 2013 alleen maar aan de huidige eigenaar wilde verkopen als het omliggende parkeerterrein voor een periode van 20 jaar gehuurd zou gaan worden. De gemeente stelde hierbij tevens de eis dat er betaald parkeren moest gaan plaatsvinden (24 uur per dag, 7 dagen per week). Wel had de eigenaar van het Herstaco Stadion vorig seizoen aan RBC een gedeelte van het parkeerterrein (de voormalige bussluis) ter beschikking gesteld om leden, tegenstanders en scheidsrechter gratis te laten parkeren. Hiervan werd echter veelvuldig misbruik gemaakt. Dit heeft de eigenaar van het Herstaco Stadion financiële schade opgeleverd en doen besluiten het parkeerterrein te sluiten. In tegenstelling tot eerdere (onjuiste) berichten in de media.

Het management van het Herstaco Stadion is er zich echter van bewust dat voetballers, ouders, begeleiders en vrijwilligers liever niet betalen voor het parkeren en dat dit in het amateurvoetbal ook niet gebruikelijk is. Daarentegen is RBC er zich ook van bewust dat er geen enkele amateurclub is die in een stadion als het Herstaco Stadion speelt met de daarbij behorende faciliteiten.

In de afgelopen weken heeft het management van het Herstaco Stadion op verzoek van RBC naar een oplossing gezocht. Het management is bereid op basis van de bijzondere samenwerking een aanzienlijke korting toe te passen voor RBC. Hiervoor heeft het management eerst intensief overleg moeten voeren met de gemeente Roosendaal. Op basis daarvan kan het management voor de bezoekers van het Herstaco Stadion een speciaal tarief hanteren.

Bezoekers van RBC kunnen voortaan op zaterdag en zondag de eerste vier uur parkeren voor een vast bedrag van € 2. Daarna treedt het normale tarief van € 1,30 per uur weer in werking.

Tevens kunnen de leden en ouders van jeugdspelers van RBC een jaarkaart aanschaffen voor € 60. De jaarkaart is tien maanden geldig van maandag t/m vrijdag van 15.00 tot 1.00 uur en op zaterdag en zondag de gehele dag van 8.00 t/m 20.00 uur. Omgerekend betalen de leden dan slechts € 1,50 per week. Het bestuur van RBC adviseert haar leden daarom tot aanschaf van een dergelijke jaarkaart over te gaan. Tevens wijst het bestuur haar leden er op dat het ongewenst is te parkeren daar waar parkeerverboden rondom het stadion zijn ingesteld. Er zal door handhavende instanties bekeurd gaan worden bij overtredingen.

Leden en ouders van jeugdspelers kunnen de jaarkaart verkrijgen door een e-mail te sturen naar info@herstacostadion.nl. Ouders van jeugdspelers dienen hierbij de naam van hun kind te vermelden. Zodra de jaarkaart is aangemaakt, ontvangen zij hierover bericht. De kaart kan dan bij het loket van het Nationaal Voetbalmuseum De Voetbalexpierence worden opgehaald en middels pin betaling afgerekend worden. 

Kick off bijeenkomst medewerkers voetbalopleiding

Aanstaande vrijdag 5 september organiseert RBC een openingsavond voor alle medewerkers van de voetbalopleiding. Alle trainers, assistent trainers, stagiairs, assistent scheidsrechters, teammanagers, verzorgers, studiebegeleiders, coördinatoren en alle andere mensen werkzaam in de organisatorische tak van de voetbalopleiding zijn daarvoor uitgenodigd. Doel van de avond is nader kennis te maken met de nieuwe mensen. Verder treft de totale begeleiding de laatste voorbereidingen voor het komende seizoen, worden de noodzakelijke papieren uitgedeeld en gecontroleerd, worden er duidelijke afspraken gemaakt, maakt de totale begeleiding van een team sluitende afspraken over taakinvulling en worden verschillende procedures doorgenomen. De avond begint om 19.00 uur in het supporterscafé van het Herstaco Stadion.

Oproep Volta Side Fanatics

De Volta Side Fanatics doen een oproep aan alle RBC-supporters. RBC staat positief tegenover het initiatief en werkt graag mee aan de verspreiding van de oproep via haar eigen media:

Beste RBC-supporters,

Dit seizoen willen de Volta Side Fanatics weer gaan starten met het creëren, maken en uitvoeren van sfeeracties zoals je dat gewend was in het BVO-tijdperk. Er is met een flink uitgedunde groep vanuit de RBC Roosendaal-tijd een akkoord bereikt, en deze groep is aangevuld met nieuwe aanwas.

Afgelopen seizoen vertrok RBC vanuit de Rimboe naar het Herstaco Stadion. Door de slechte prestaties daalde het enthousiasme om spandoeken te maken, waardoor dit er helemaal niet meer van gekomen is. Wel werd er met het RBC-bestuur een akkoord bereikt over een opslagruimte en werkruimte in het Herstaco Stadion. De sfeergroep heeft op dit moment nog drie doeken in bezit – waarvan er één in zeer slechte staat is –  aangevuld met enkele kleinere doeken van de RFR die samenwerken onder dezelfde naam.

Nadat een aantal fans van de sfeergroep het ‘nieuwe’ RBC in actie hadden gezien groeide het enthousiasme om weer te gaan beginnen. Daarna ging het hard. Deze week werd met RBC en de activiteitencommissie van RBC een akkoord bereikt over een werklocatie binnen het Herstaco Stadion, want: “Als RBC juichen we sfeeracties zeer zeker toe en zien ook zeer zeker het belang hiervan in.” Ook zijn de eerste ontwerpen gemaakt, en die mogen er zijn!

Vanaf volgende week gaat een begin worden gemaakt met de nieuwe ontwerpen. De deadline staat vast op 7 september, de eerste competitiewedstrijd thuis tegen METO. Naarmate het seizoen vordert zullen er steeds meer nieuwe doeken verschijnen in het Herstaco Stadion, zodat jij een echt ‘RBC-thuisgevoel’ krijgt!

De afgelopen dagen was er een hoop te doen om de €3,- entree. Wij kunnen in ieder geval beloven dat het elftal van hoofdtrainer Erwin van der Woerdt het dubbel en dwars terugbetaald met geweldig voetbal. Wij hopen met de sfeeracties wat extra beleving in het stadion te bewerkstelligen, zodat je thuis of bij vrienden en familie kan vertellen dat je naast het voetbal nog iets fantastisch hebt meegemaakt en er de volgende thuiswedstrijd wéér bij bent. Ben jij inmiddels enthousiast geworden? Noteer 7 september in je agenda. Wij zijn erbij, jij toch ook!?

M.v.g.

VSF

Fotodag RBC voetbalopleiding

Maandag 25 augustus was het fotodag bij de RBC voetbalopleiding. Vakfotograaf en RBC-sponsor Bram Visser fotografeerde tussen 16.30 en 19.30 uur de spelers en begeleiders van alle teams, zowel als groep maar ook individueel. Daarnaast werden ook groepsfoto's en individuele foto's gemaakt van alle trainers, assistent-trainers, teammanagers, assistent-scheidsrechters, studiebegeleiders (zie foto), coördinatoren en alle andere medewerkers.

De foto's zijn binnenkort te zien op de website van RBC.

Grote Clubactie

De leden van RBC starten op zaterdag 13 september met de lotenverkoop van de Grote Clubactie. Vanaf die dag bellen zij bij zoveel mogelijk mensen aan om loten te verkopen. Lotenkopers betalen voor één lot € 3. Maar liefst 80% van de lotenverkoop (€ 2,40 per lot) mogen de verenigingen zelf houden. Met de opbrengst hoopt RBC de benodigde traingningsmaterialen te kunnen aanschaffen. Mensen die de loten kopen, maken kans op mooie prijzen.

Voor degene(n) die de meeste loten verkopen, ligt een mooi prijzenpakket gereed. Dus verkoop zoveel mogelijk loten !!

Eén van de prijzen is beschikbaar gesteld door Horloge.com.

Later meer……………

Cees de Jong stopt als penningmeester

Bestuurslid Cees de Jong is om persoonlijke redenen gestopt als penningmeester van RBC. Enige tijd geleden had De Jong al aangegeven zijn bestuurstaken te willen neerleggen zodra er een vervanger voor hem was gevonden. Hoewel er nog geen nieuwe penningmeester is aangesteld, heeft het bestuur besloten om De Jong decharge te verlenen voor zijn verrichtte werkzaamheden en heeft hij de lopende zaken inmiddels afgerond.

Cees de Jong was sinds 1 juli 2012 penningmeester bij de club en heeft in de afgelopen periode uitstekend werk verricht voor RBC. Met name voor de terugkeer van RBC naar het stadion heeft De Jong zich bijzonder ingezet. RBC is hem daarvoor en voor zijn overige werkzaamheden zeer erkentelijk.

Trainersprobleem opgelost

RBC U17 heeft een nieuwe trainer. Arie Pouwe, die dit seizoen als trainer voor U12 was aangetrokken, gaat de U17 jongens trainen en coachen. Daarmee zijn de problemen die het plotselinge vertrek van Richard den Ouden naar Alexandria '66 voor de voetbalopleiding opleverden, in ieder geval opgelost.

In gesprekken met verschillende kandidaten, die gereageerd hadden om trainer te willen worden van deze groep, bleek niet de juiste persoon te zitten. RBC zocht iemand met genoeg ervaring en kennis in het jeugdvoetbal en met de juiste kwalificaties. Niet iedere kandidaat bleek bijvoorbeeld over jeugdvoetbalervaring te beschikken, waar opleiden van spelers centraal moet staan.

Ondertussen zocht RBC ook intern naar een oplossing en daarbij kwamen we al gauw bij Arie Pouwe uit. Pouwe, in het bezit van UEFA B, trainde vorig jaar nog MOC’17 B1 en heeft in de 4e Divisie een mooi resultaat behaald, met daarnaast ook nog het winnen van de beker. Hij heeft spelers ook echt beter gemaakt en dat spreekt de voetbalopleiding van RBC natuurlijk het meeste aan.

Voor de U12 heefr RBC in de assistent-trainer Martin van der Helm een goede opvolger gevonden. Hij heeft in korte tijd aangetoond een goede band met de U12 op te bouwen en we zien in hem een echte opleider. Van der Helm heeft veel ervaring opgedaan in zijn oude woonplaats Nootdorp bij de plaatselijke voetbalvereniging. Hij heeft daar verschillende teams getraind en uiteindelijk zijn UEFA C behaald.

RBC is blij dat de bezetting van de teams weer gerepareerd is met een kwalitatief goede trainersgroep. Op dit moment wordt voor de U12 nog een assistent trainer gezocht en assistent-scheidsrechters voor U15 en U17. RBC hoopt voor de competitiestart ook deze vacatures ingevuld te hebben.