Nieuwsbrief RBC VA #6 (2023-6)

06-08-2022

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF #6 (2023-6)

JAARGANG 14 SEIZOEN 2022 - 2023

 


VAN DE REDACTIE

 

Reacties en input voor de volgende nieuwsbrief kunt u zoals altijd mailen aan nieuwsbrief@rbcvoetbal.nl. 

 


In de mailbox

 

Op 31 juli was het precies 110 jaar geleden dat een aantal Kalsdonkse jongens besloot een voetbalclub op te richten. Zij noemden hun club Excelsior. Na de naamsveranderingen in Oranje Wit en later Roosendaal en de aansluiting van Roosendaalsche Boys werd het uiteindelijk RBC.
Om het 110-jarig bestaan te vieren, organiseert RBC een grootse reünie. Deze zal plaatsvinden in het Atik Stadion op zaterdag 8 oktober vanaf 16:30 uur.
Het jubileumjaar werd geopend met een drukbezochte wedstrijd tegen de laatste tegenstander van voor het faillissement, FC Dordrecht, en de onthulling van de helden van RBC. In de thuiswedstrijd tegen Cluzona trad RBC aan in het oorspronkelijke blauw/zwarte tenue uit 1912.
Op 6 juli jl. werd het nieuwe kunstgrasveld en verlichting in gebruik genomen tegen FC Eindhoven. Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart voor de organisatie van de reünie op 8 oktober.
Voor deze reünie is iedereen die RBC een warm hart toedraagt van harte welkom: zowel de huidige als voormalige leden, -(jeugd)spelers, -trainers, -vrijwilligers, -supporters, -sponsoren en verder iedereen die zich betrokken voelt bij de club.
Het inschrijfgeld bedraagt € 20 per persoon; kinderen t/m 12 jaar betalen € 10. Voor dit bedrag kunt u gebruik maken van het buffet en ontvangt u twee consumpties. Het parkeren is gratis.
Het bedrag kunt u overmaken naar rekeningnummer NL45RABO0167921959 t.n.v. RBC o.v.v. reünie 2022. Gedurende de avond is er een optreden van Den Teun. Daarnaast is er een tentoonstelling van materiaal uit ons rijke clubarchief, worden er film- en videobeelden vertoond en zal er een loterij worden gehouden waarbij diverse RBC-prijzen zijn te winnen.
Verder is het natuurlijk de bedoeling om samen herinneringen op te halen onder het genot van een hapje en een drankje en te proosten op de toekomst !
Aanmelden kan t/m 1 oktober via reunie@rbcvoetbal.nl.

  


In de mailbox 

 

Zorg dat voor 1 november elk lid een herkenbare en actuele spelerspasfoto heeft op zijn of haar spelerspas. 

Het is weer mogelijk om zelf de spelerspasfoto op de digitale spelerspas te wijzigen via de Wedstrijdzaken-app of Voetbal.nl-app. De deadline hiervoor is 1 november.
Zorg daarom dat elk spelend lid van jouw vereniging uiterlijk 31 oktober een correcte en actuele spelerspasfoto heeft. Dit geldt voor alle zaal- en veldvoetballers vanaf de leeftijdscategorie Onder 13 en ouder. 
Er is voor deze werkwijze gekozen op verzoek van veel verenigingen en gebruikers. Dit om te voorkomen dat niet speelgerechtigde leden (of niet-leden) voor een bepaalde wedstrijd opgesteld kunnen worden door zijn of haar foto tijdelijk digitaal 'te plakken' op de digitale spelerspas van een ander, wel speelgerechtigd lid. 

Wijzigen vóór 1 november

Sinds het seizoen 2016/'17 werkt het amateurvoetbal met het mobiele digitale wedstrijdformulier (mDWF). Wekelijks worden vrijwel alle wedstrijden netjes en op tijd ingevuld via de Wedstrijdzaken-app. De Wedstrijdzaken-app bevat ook de digitale spelerspas.

Er zijn verschillende manieren om tot 1 november de spelerspasfoto toe te voegen of wijzigen:

Leden/spelers: Zij kunnen zelf in de Voetbal.nl app en in de KNVB Wedstrijdzaken app een spelersfoto toevoegen of wijzigen.

Teammanagers: Teammanagers kunnen voor alle spelers uit het team de spelersfoto's toevoegen of wijzigen. Dit gaat via de KNVB Wedstrijdzaken app.

De ledenadministratie: Ook kan de vereniging zelf in Sportlink Club spelersfoto's toevoegen of wijzigen. 

Welke voorwaarden?

Het hoeft niet een officiële pasfoto te zijn. Belangrijk is dat in alle redelijkheid verwacht kan worden dat de scheidsrechter het een goedgelijkende foto vindt. Geen zijaanzichten, geen gezichten van te grote afstand en geen petjes of zonnebrillen. En zorg voor een foto met voldoende contrast.
Neem niet het risico dat de scheidsrechter je identiteit niet kan vaststellen.
Het bestand van de foto moet van het formaat JPG, GIF of PNG zijn. Om de kwaliteit van de foto`s te behouden, adviseren wij om te kiezen voor foto's die kleiner zijn dan twee megapixel (1600x1200px). De foto`s worden in Sportlink Club altijd geschaald naar het formaat 800x600 px.

Wijzigen na 1 november
Na 1 november kun je contact opnemen met de medewerkers van KNVB Contact als je ontdekt dat een foto niet geschikt is als spelerspasfoto.
Zij kunnen bij dit soort noodgevallen een correcte spelerspasfoto toevoegen. Voor leden die nog geen spelerspasfoto op de digitale spelerspas hebben,
is het altijd mogelijk om een foto in te stellen, dus ook na 1 november.

We zullen nader communiceren op welke manier bij RBC de spelersfoto’s toegevoegd of gewijzigd zullen worden.

 


In de mailbox

Hierbij het vernieuwde trainingsschema. Dit schema geldt tot het einde van Augustus. Op dat moment zal er een kleine aanpassing op komen.


 


In de mailbox


Interesse om teammanager, assistent scheidsrechter of spelleider te worden? Graag aanmelden bij de trainer van het betrokken team.


Opleidingskosten

De opleidingskosten van het seizoen 2022-2023 kunnen al gestort worden op de rekening van RBC: NL45RABO0167921959 onder vermelding van de naam van de speler en het betrokken team.
U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:                                                         
1. U stort het totale bedrag van € 580 in een keer uiterlijk 30 september;                                                                                                                 
2. U stort het bedrag in 5 termijnen: uiterlijk 31 augustus € 120, uiterlijk 30 september € 120, uiterlijk 31 oktober € 120, uiterlijk 30 november € 120 en uiterlijk 31 december € 100. Indien U zich niet strikt aan de termijnbetaling houdt zal de resterende vordering direct worden overgedragen aan het incassobureau, dat u eerst een herinnering zal sturen alvorens tot incasso over te gaan.                                                                                                                     
Uiterlijk 31 december 2022 dient het volledige bedrag te zijn overgemaakt!  
Indien een tegemoetkoming voor de opleidingskosten is aangevraagd bij o.a. Stichting Paul, Stichting Leergeld of andere instanties, wordt u verzocht dit dan  direct te laten weten aan de penningmeester penningmeester@rbcvoetbal.nl (discretie is verzekerd).                                                                                          De opleidingskosten van het afgelopen seizoen 2021-2022 die tot heden nog niet betaald zijn dienen alsnog uiterlijk 31 augustus betaald te zijn!
Bij meerdere kinderen van een gezin geldt een korting: € 50 bij het 2e kind en € 100 bij het 3e kind.


Nieuw veld en nieuwe verlichting

In het stadion ligt een nieuw kunstgrasveld. Bovendien is er een nieuwe verlichting aangebracht.
Daar gaan wij gebruik van maken vanaf maandag 15 augustus. Het kan zijn dat het 1e elftal een wedstrijd speelt op dinsdag.
Dan zullen de jeugdteams die dan trainen uitwijken naar een andere accommodatie. Meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

 


In de mailbox

Talenten Adoptie Plan (TAP)


Met het TAP kan jij een flink deel van je opleidingskosten terugverdienen!
De opzet van TAP is personen en bedrijven de kans te geven op een kleine schaal één of meerdere spelers van de RBC Voetbal Academie te “adopteren”.
Het TAP moet mensen die niet in de gelegenheid zijn om grote bedragen in de club te investeren in staat te stellen om toch iets voor de speler en RBC te doen. Wij, van onze kant, zijn blij met de extra inkomsten die we via TAP zullen ontvangen.

Het geld dat door personen en bedrijven gestort wordt op de rekening van RBC komt ten goede aan RBC en daardoor indirect aan de spelers van de RBC Voetbal Academie. Bovendien ontvangen de ouders/verzorgers een deel van het genoemde bedrag terug in mindering op de door hen te betalen opleidingskosten.
Voor ieder bedrijf dat jij sponsor van jezelf maakt, krijg je €25,- en voor iedere particulier (mensen zonder bedrijf) €10,- terug. Hoe meer sponsoren je scoort, hoe minder je opleiding bij RBC kost!
Om je te helpen hebben we een brief en aanmeldformulier gemaakt die je kunt achterlaten. Je kunt deze zelf kopiëren.
Uiterlijk 31 augustus moeten de formulieren bij RBC zijn, zodat we alles netjes kunnen verwerken en we al de namen van sponsoren bij je foto kunnen zetten.

Via de teammanagers zullen regelmatig 3 formulieren betreffende TAP- sponsoring gemaild worden.

 


In de mailbox

Beste spelers, speelsters, ouders, trainers en begeleiders,

Op dit moment genieten jullie nog van de vakantie echter de voorbereidingen op het nieuwe seizoen staan voor de deur. Veel zaken zijn aangepakt in de afgelopen periode en er is door de mensen achter de schermen hard gewerkt naar het komende seizoen. Op behoorlijk wat vlakken zijn er zaken verbeterd en dit is ook in de praktijk al te zien zoals, nieuw kunstgrasveld, verlichting, nieuwe hoofdopleidingen, nieuwe trainers en begeleiders. Zoals aangegeven in de laatste ALV is er nog steeds veel werk aan de winkel maar stap voor stap gaan we trachten te realiseren wat we hebben toegezegd maar helaas kosten sommige zaken ook wat meer tijd.

Er zijn jeugdspelers vertrokken naar een BVO of andere amateurvereniging. En er zijn nieuwe spelers gekomen die ik dan ook als ik ze nog niet persoonlijk heb gesproken van harte welkom heet bij ONS RBC !

Er zijn echter ook de afgelopen periode problemen geweest met spelers welke overschrijving hadden aangevraagd naar een andere vereniging en op dat moment vanuit de KNVB te horen hebben gekregen dat overschrijven naar hun nieuwe vereniging niet mogelijk was. De reden was in de meeste gevallen dat men hun financiële verplichtingen, contributie , aan RBC niet waren nagekomen. Deze spelers, ouders, hebben eerst hun verplichtingen moeten voldoen alvorens RBC het licht op groen heeft gezet om over te schrijven naar hun nieuwe club.

Ieder spelend lid binnen onze vereniging betaald contributie van 1e elftal tot jongste jeugd en wij hebben dit als club ook nodig om alle verplichtingen `lees`, veld, elektra, gas, etc. te kunnen betalen. Om duidelijkheid te scheppen behoort de 023 op voetbaltechnisch gebied toe aan het 1e elftal, echter dit team zal net zoals afgelopen seizoen betreffende de contributie toe behoren aan de VA ze betalen dus de contributie voor de jeugd. Ik hoop dat dit nu ook duidelijk is voor iedereen.
Naar blijkt zijn er nog spelers van afgelopen seizoen die nog contributie dienen te voldoen, het bestuur heeft afgelopen week besloten dat als deze contributie niet voor 01-09 a.s. is voldaan dat we helaas moeten concluderen dat het spelen voor RBC komend seizoen NIET mogelijk zal zijn.

De contributie voor het nieuwe komende seizoen 2022-2023 dient uiterlijk voor 01-09 overgeschreven te zijn en ook hiervoor geldt dat als deze niet is voldaan uiterlijk 15-09 dat we ook hierin dienen te concluderen dat trainen en spelen vanaf dat moment voor onze club niet meer mogelijk is. Iedereen weet nu wat het besluit is en er kan dus niemand zeggen ik wist van niets.

Uiteraard zijn er regelingen tot gespreide betalingen etc., mogelijk en zijn we ook hierin flexibel maar het kan niet zo zijn dat spelers die op tijd betalen de dupe zijn van andere welke dit niet doen. Wens je info over de betalingsregeling mail dan naar penningmeester@rbcvoetbal.nl.

Ik hoop dat we er met zijn allen een prachtig seizoen van maken met een goede en positieve ontwikkeling voor onze club, voetbal academie en we de stappen kunnen zetten welke we willen zetten op alle gebied.

Ik wens jullie voor nu nog een fijne vakantie en wens onze jeugdspelers, (sters) een seizoen vol met voetbalplezier.


Met sportieve groet,
Jean-Paul Nuijten
Bestuurslid technische zaken RBC
 


Laatste herinnering

 

Spelregelbewijs Voor aanvang van het seizoen 2022-2023 zijn de leden geboren in het jaar 2005 aan de beurt om het spelregelbewijs te halen. Goede kennis van de spelregels draagt bij aan een sportiever spel. Om die reden heeft de KNVB het spelregelbewijs ingevoerd. Dit seizoen is het voor de spelers en speelsters geboren in het jaar 2005 verplicht het spelregelbewijs te halen. Zij hebben tot hun eerste officiële wedstrijd in het seizoen 2022/’23 de tijd om het spelregelbewijs te halen. Inmiddels heeft al 15% van de lichting 2005 het bewijs behaald. Het is essentieel op tijd het spelregelbewijs te halen. Als leden uit het genoemde geboortejaar het spelregelbewijs niet hebben, mogen zij het seizoen 2022/‘23 namelijk niet voetballen.


http://www.voetbalmasterz.nl/inloggen

https://www.knvb.nl/over-ons/knvb-account

https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/regelgeving/spelregelbewijs-veld/veelgestelde-vragen-spelregelbewijs

 


VAN DE VOORZITTER (06-08-2022)

 

 

 

Deze week geen column van de voorzitter

 

 


UITSLAGEN

 

 

Geen uitslagen deze week


 


PROGRAMMA

 

 

Geen wedstrijden op het programma deze week

 


AGENDA

 

 

De agenda is leeg deze week

 


VERJAARDAGEN

 

 

07-08-2022 Braeckmans, Owen - 1 (19)

07-08-2022 Willems, Xavier - JO10 (10)

 

 


 

 

 

 

 


Rene Denie

Dr. Charel Habets

BVR groep

 


PUPIL VAN DE WEEK

 

 

Deze week geen pupil van de week

 


HOOFDSPONSOR RBC VOETBAL ACADEMIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tot slot

 

 

Welkom terug! 

Alle teams heel veel succes in het nieuwe seizoen