Goede onderzoeksresultaten rubberkorrels Herstaco Stadion

26-11-2016

 

ROOSENDAAL - Op 2 november heeft inspectiebureau SGS Search een onderzoek uitgevoerd naar de rubberkorrels op het kunstgrasveld van het Herstaco Stadion. Vastgesteld werd dat de korrels van SBR-rubber zijn en dat de hoeveelheid PAK's ruimschoots onder de door de Nederlandse overheid en de Eurpese Commissie gestelde normering blijft.

De rubberkorrels op ons kunstgrasveld zijn gecontroleerd op herkomst door de Vereniging Band en Milieu. Vastgesteld is dat de rubberkorrels van autobanden zijn en afkomstig van een door RecyBEM gecertificeerde en/of bij VACO aangesloten producent van rubberkorrels. Deze producent gebruikt uitsluitend autobanden als grondstof voor rubberkorrels toegepast als infill in kunstgrasvelden.

Op basis van uitgebreid onderzoek heeft de Nederlandse overheid geconcludeerd dat sporten op kunstgrasvelden, ingestrooid met korrels van gerecyclede autobanden veilig is, mits de som van 10 geselecteerde PAK’s niet hoger is dan 75 mg/kg. De som van de gehaltes van de 10 geselecteerde PAK’s (10-VROM) bedraagt voor ons veld minder dan 75 mg/kg en voldoet daarmee aan het Besluit bodemkwaliteit en de waarde voor PAK’s die op grond van eerder onderzoek als veilig wordt beschouwd. Daarnaast heeft de Europese Commissie in de zogenoemde REACH-wetgeving bepaald dat de som van 18 door haar geselecteerde PAK’s (18-REACH) niet hoger mag zijn dan 1000 mg/kg. Ons veld blijft ook ruimschoots onder deze norm.