Kunstgras in Herstaco Stadion

11-10-2016

 

ROOSENDAAL - De KNVB heeft gisteren met onder andere het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeente (VSG), Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en vertegenwoordigers uit de kunstgrasbranche rond de tafel gezeten om te bespreken wat de vervolgstappen zijn om de onzekerheid over kunstgras weg te nemen.

Hierbij benadrukte het RIVM nogmaals dat vooralsnog niet verwacht wordt dat het gebruik van SBR-rubbergranulaat op kunstgras leidt tot risico's voor de gezondheid en er dus gewoon op gesport kan worden. De belangrijkste uitkomst van dit gesprek is dat het RIVM per direct nieuw onderzoek gaat verrichten en dat de resultaten voor het nieuwe jaar worden gepresenteerd. Eerder drong de KNVB, evenals minister Schippers van VWS, al aan op een nieuw onderzoek.

Ook op het kunstgras van het Herstaco Stadion is SBR-rubbergranulaat toegepast. Volgens de leverancier van ons kunstgras is dit rubbergranulaat bekroond met het Milieukeur certificaat. Milieukeur is een onafhankelijk en landelijk erkend bewijs voor duurzame producten. Sinds 2012 is er een uitgebreid Milieukeur certificatieschema voor rubbergranulaat dat ingaat op duurzaamheid, milieu en gezondheidsaspecten. Het rubbergranulaat voldoet aan erkende gezondheidsnormen voor huidcontact, inslikken en het vrijkomen van vluchtige stoffen.

De leverancier schaart zich achter de mening van de KNVB en vindt het prima dat er nader onderzoek wordt gedaan. Omdat er op dit moment geen onderzoek is dat uitwijst dat spelen op kunstgras schadelijk is voor de gezondheid, is de KNVB van mening dat er in afwachting van de uitslag van het nieuwe onderzoek door de RIVM gewoon gevoetbald kan worden.