Eerste training RBC voetbalklas

16-09-2016

 

BERGEN OP ZOOM - Vanmorgen was het zo ver: de RBC voetbalklas begon in samenwerking met 't Rijks uit Bergen op Zoom zijn eerste training onder leiding van RBC-trainer Agnita Nouwen op Sportpark Rozenoord.

RBC kan hierdoor (zoals destijds in de BVO-tijd) weer een aantal jeugdspelers onder schooltijd laten trainen. De jongens van JO13 en JO14 zijn de eerste van hopelijk vele spelers die in de toekomst zullen volgen. De spelers van RBC verkrijgen door de samenwerking met 't Rijks, een Topsport Talentschool, de (aspirant) LOOT status.

Wat is LOOT?

LOOT staat voor Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport. Een Topsport Talent School heeft toestemming van het Ministerie van Onderwijs om (aankomende) topsporters speciale faciliteiten te bieden, zodat zij hun school en sport zo goed mogelijk kunnen combineren. RSG ’t Rijks in het bezit van zo’n LOOT-status. Topsport Talentscholen mogen voor hun topsporttalenten met een NOC*NSF-status onder andere afwijken van de onderwijstijd, roosters aanpassen aan trainingstijden, ontheffingen geven voor bepaalde vakken en eventueel het examen spreiden over twee jaar. Voor meer informatie: www.stichtingloot.nl.

Waarom is RSG ’t Rijks een Topsport Talentschool?

Op RSG ’t Rijks staat talentontwikkeling centraal. Hier horen dus ook de topsporttalenten bij. Ze bieden de topsporttalenten graag faciliteiten aan zodat ze het maximale uit hun sport en onderwijs kunnen halen. Dit kan alleen op een officiële Topsport Talent School.

Voor wie is de Topsport Talentschool?

De Topsport Talent School is bestemd voor topsporttalenten die hun school en hun sport zo goed mogelijk willen combineren. Als je een topsporter bent betekent het bereiken van de top alles voor je. Je bent ambitieus en hebt er heel veel voor over om topprestaties te leveren. Je hebt ambities om tot de nationale- of zelfs internationale top te willen behoren. Maar je weet ook dat die top voor maar een enkeling is weggelegd. Daarom is een het goed om naast je sportcarrière goed onderwijs op jouw niveau te volgen zodat je in de maatschappij na je sportcarrière een goede baan kunt vinden.

Welke faciliteiten zijn er mogelijk:

  • Persoonlijk rooster
  • Ontheffing voor bepaalde vakken
  • Proefwerken en schoolonderzoeken kunnen op gepaste tijden worden gemaakt
  • Verlof voor belangrijke wedstrijden, trainingsstages en/of toernooien
  • In bijzondere gevallen kan er ‘huiswerk vrij’ gegeven worden
  • Gespreid examen over 2 jaar
  • Op school werken aan huis- en leerwerk
  • Topsporttalentbegeleiding: Dat zijn speciaal aangewezen en opgeleide docenten, die zich specifiek met jou bezighouden. Zij zijn voor jou het aanspreekpunt. Zij helpen je bij het in elkaar schuiven van je school- en je sportagenda, zodat piekdrukte vermeden kan worden.
  • Vermindering onderwijstijd: Een Topsport Talent School heeft van het Ministerie van OCW de mogelijkheid om de geldende normen voor de verplichte onderwijstijd voor alle afdelingen in het voortgezet onderwijs, te verminderen met 20%. Vanaf het schooljaar 2015-2016 wordt de wet Modernisering Onderwijstijd van kracht. De bedoeling van deze wetswijziging is om scholen de kans te geven om meer maatwerk en meer flexibiliteit te geven. Ook de Topsport Talentscholen profiteren daarvan omdat in de nieuwe opzet de verplichte onderwijstijd per schooljaar verdwijnt en plaats maakt voor onderwijstijd per schoolcarrière. Deze flexibiliteit geeft de Topsport Talentscholen meer mogelijkheden waarmee met name de aankomende topsporters (die nog geen status hebben) hun voordeel kunnen doen.