RBC sluit overeenkomst met 't Rijks

30-06-2016

 

ROOSENDAAL - Opnieuw kunnen we bij RBC trots zijn op het bereiken van een nieuwe mijlpaal! Op donderdag 14 juli om 10:00 uur tekenen we een overeenkomst met Topsport Talent School RSG ’t Rijks in Bergen op Zoom voor een pilotproject dat 1 jaar gaat duren.

Toen RBC in 2009 het trainingscomplex op Vierhoeven verkocht en naar DOSKO verhuisde zijn we met die school in contact gekomen en hebben enkele tientallen spelers tot het faillissement in 2011  les gevolgd op deze Topsport Talent School.

Wat is een topsporttalentschool (voorheen LOOT)?
(LOOT staat voor Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport)

Een Topsport Talent School heeft toestemming van het Ministerie van Onderwijs om (aankomende) topsporters speciale faciliteiten te bieden, zodat zij hun school en sport zo goed mogelijk kunnen combineren. RSG ’t Rijks in het bezit van zo’n LOOT-status. Topsport Talentscholen mogen voor hun topsporttalenten met een NOC*NSF-status onder andere afwijken van de onderwijstijd, roosters aanpassen aan trainingstijden, ontheffingen geven voor bepaalde vakken en eventueel het examen spreiden over twee jaar. Voor meer informatie: www.stichtingloot.nl.

Waarom is RSG ’t Rijks een Topsport Talentschool?

Op RSG ’t Rijks staat talentontwikkeling centraal. Hier horen dus ook de topsporttalenten bij. Ze bieden de topsporttalenten graag faciliteiten aan zodat ze het maximale uit hun sport en onderwijs kunnen halen. Dit kan alleen op een officiële Topsport Talent School.

Voor wie is de Topsport Talentschool?

De Topsport Talent School is bestemd voor topsporttalenten die hun school en hun sport zo goed mogelijk willen combineren. Als je een topsporter bent betekent het bereiken van de top alles voor je. Je bent ambitieus en hebt er heel veel voor over om topprestaties te leveren. Je hebt ambities om tot de nationale- of zelfs internationale top te willen behoren. Maar je weet ook dat die top voor maar een enkeling is weggelegd. Daarom is een het goed om naast je sportcarrière goed onderwijs op jouw niveau te volgen zodat je in de maatschappij na je sportcarrière een goede baan kunt vinden.

Welke faciliteiten zijn er mogelijk:

 • Persoonlijk rooster
 • Ontheffing voor bepaalde vakken
 • Proefwerken en schoolonderzoeken kunnen op gepaste tijden worden gemaakt
 • Verlof voor belangrijke wedstrijden, trainingsstages en/of toernooien
 • In bijzondere gevallen kan er ‘huiswerk vrij’ gegeven worden
 • Gespreid examen over 2 jaar
 • Op school werken aan huis- en leerwerk
 • Topsporttalentbegeleiding: Dat zijn speciaal aangewezen en opgeleide docenten, die zich specifiek met jou bezighouden. Zij zijn voor jou het aanspreekpunt. Zij helpen je bij het in elkaar schuiven van je school- en je sportagenda, zodat piekdrukte vermeden kan worden.
 • Vermindering onderwijstijd: Een Topsport Talent School heeft van het Ministerie van OCW de mogelijkheid om de geldende normen voor de verplichte onderwijstijd voor alle afdelingen in het voortgezet onderwijs, te verminderen met 20%. Vanaf het schooljaar 2015-2016 wordt de wet Modernisering Onderwijstijd van kracht. De bedoeling van deze wetswijziging is om scholen de kans te geven om meer maatwerk en meer flexibiliteit te geven. Ook de Topsport Talentscholen profiteren daarvan omdat in de nieuwe opzet de verplichte onderwijstijd per schooljaar verdwijnt en plaats maakt voor onderwijstijd per schoolcarrière. Deze flexibiliteit geeft de Topsport Talentscholen meer mogelijkheden waarmee met name de aankomende topsporters (die nog geen status hebben) hun voordeel kunnen doen. In de nieuwe situatie (vanaf 2015-2016) betekent dat:
Reguliere onderwijstijd: Onderwijstijd op TTS:
VMBO 3700 VMBO 2960
HAVO 4700 HAVO 4700
VWO   5700 VWO   5700

 

In 1991 is RBC al begonnen met studiebegeleiding. We noemen onze opleiding (nu nog steeds) de gecombineerde onderwijs- en voetbalopleiding (in deze volgorde!) Een schoolopleiding is zeer belangrijk. Een jeugdvoetballer moet zich niet blind staren op een profcarrière: slechts 2% zal ooit ergens een contract tekenen.

De KNVB heeft bepaald dat spelers van een club de LOOT-status krijgen als aan 2 voorwaarden is voldaan:

 • de club moet over de vereiste minimale status van Regionale Jeugdopleiding beschikken
 • het team waarin de speler speelt moet op het hoogste of 1 na hoogste niveau spelen.

Aan die eerste voorwaarde voldoen we sinds kort. Maar in die pas 4 jaar dat we nu bestaan zijn de teams nog niet op het vereiste niveau terecht gekomen. Het streven is om dat niveau binnen enkele jaren wel te halen. Onze spelers die les volgen op ’t Rijks krijgen nu de status van aspirant LOOT-leerling. Ze worden behandeld als een regionale topper. ’t Rijks stimuleert leerlingen op het gebied van topsport d.m.v. topsportklassen: basketbal, tennis, atletiek, rugby, handbal, zwemmen en voetbal voor meiden. In het komende schooljaar start nu de RBC-voetbalklas! Hierin komen 8 spelers van JO14 en 1 van JO12. Enkele spelers van een andere vereniging die over de LOOT-status beschikken zullen hierbij aansluiten.

In die topsportklassen wordt ruimte gecreëerd voor 2 tot 4 uur extra training onder schooltijd. De gemiste lesstof en eventueel gemiste proefwerken worden op een ander tijdstip ingehaald.                 

De school wijst een LOOT-begeleider toe. Deze persoon heeft elke 2 weken een gesprekje met iedere speler en zorgt voor studiebegeleiding. Tevens onderhoudt hij/zij nauwe contacten met de studiebegeleider bij RBC (Noud Bominaar). Eventueel volgen extra gesprekken indien het op school niet goed gaat met de prestaties, het gedrag, de motivatie, het nakomen van afspraken e.d. Er wordt iedere week een speciale sportles gevolgd (basisvormen van bewegen; fysiek skills); er worden lessen gegeven over voeding, leefstijl en in de brugklas over zelfregulerende doelstellingen e.d. Er is een speciaal leslokaal voor topsporters waarin gestudeerd kan worden onder toezicht.

Voor sporters en ouders worden een paar keer per jaar themabijeenkomsten georganiseerd. Met iedere RBC-speler zal binnenkort een LOOT-overeenkomst getekend worden.

‘t Rijks en RBC zullen in de samenwerkingsovereenkomst opnemen dat er voorlopig 1 training per week (gedurende de 2 eerste lesuren op donderdagochtend) gaat plaatsvinden op sportpark Rozenoord o.l.v. Agnita Nouwen. Voor alle duidelijkheid: deze training komt niet in plaats van een reguliere training bij RBC, maar is additioneel d.w.z. een extra training boven de 3 trainingen bij de club.

Waarom een contract voor 1 jaar? De school wil in mei deze pilot evalueren en dan willen ze zien dat de trainingen effect hebben gehad, dat de teams waarin de RBC-spelers uitkomen naar een hoger niveau gaan en dat er een vooruitzicht is op een groeiend aantal spelers van de RBC Voetbal Academie die voor ’t Rijks kiezen.

We kijken als RBC uit naar deze verdere uitbreiding van mogelijkheden om onze spelers zo goed mogelijk te begeleiden en zijn er van overtuigd dat we in ’t Rijks een uitstekende partner hebben gevonden.