Mededeling bestuur inzake Herstaco Stadion

20-05-2016

 

ROOSENDAAL - Ruim een maand geleden publiceerden we een bericht waarin we spelers, trainers, medewerkers, vrijwilligers, ouders en supporters op de hoogte wilden brengen van de ontwikkelingen inzake het geschil over de huur van het stadion. Tevens gaven we daarbij aan dat we als RBC zouden blijven zoeken naar een constructieve en duurzame oplossing, waarbij het stadion nog niet werd uitgesloten. Mede dankzij de fantastische inzet van twee betrokken ouders van jeugdspelers ziet het er naar uit dat een dergelijke oplossing steeds dichterbij komt.

Het bestuur is dan ook verheugd te kunnen melden dat de stadioneigenaar en RBC een akkoord hebben kunnen sluiten over de betaling van de achterstallige huur. Tevens hebben beide partijen de intentie uitgesproken om tot een nieuwe huurovereenkomst te komen. Hiervoor moeten nog wel de nodige details voor worden ingevuld, maar de kou is volledig uit de lucht.

Een eerste uitvloeisel van het gesloten akkoord is dat RBC nacompetitie gaat spelen in het Herstaco Stadion. Ook de RBC Familiedag, de kledingpasavond voor de jeugd en het bedrijventoernooi zullen in het stadion georganiseerd gaan worden. Ook wordt er gebrainstormd over andere activiteiten die in de toekomst gezamenlijk kunnen worden opgepakt.

Zodra er verdere ontwikkelingen zijn, houden we u op de hoogte.