Intensieve samenwerking op Vierhoeven

05-03-2016

 

ROOSENDAAL - RBC gaat intensiever samenwerken met de op Sportpark Vierhoeven gevestigde verenigingen. Daartoe zal door de besturen van de sportverenigingen een intentieverklaring tot verdere samenwerking worden ondertekend. Dit gebeurt op zaterdag 19 maart in het THOR-honk op Sportpark Vierhoeven.

RBC gaat de krachten bundelen met THOR, RCC Bekaro, Keep Fit, Luchtscouts Seppe, Boosters, BSC, Talentencentrum Zuidwest Nederland, Dynamo en TV Vierhoeven. De besturen van bovengenoemde verenigingen realiseren zich dat – indachtig een terugtredende overheid – het bundelen van de krachten meer en betere mogelijkheden biedt tot selfsupporting voor wat betreft beheer, gebruik en onderhoud van sportvoorzieningen.

Uiteraard met respect voor en behoud van de eigen identiteit zijn de verenigingen er zich van bewust dat het delen van kennis en het gebruik kunnen maken van elkaars (sport)voorzieningen tot beduidende meerwaarde voor elkaar, maar ook voor het multifunctionele sport- en bewegingsaanbod op het sportpark zal leiden. Het meer en adequater kunnen inspelen op hedendaagse maatschappelijke doelen, het gezamenlijk besparen op kosten en het trachten te genereren van meer (sponsor)inkomsten behoren tevens tot de uitgesproken doelstellingen.

In de te ondertekenen intentieverklaring zijn de doelstellingen omschreven welke met jaarlijks vast te stellen concrete acties zullen worden gerealiseerd. De samenwerkende (sport)verenigingen overleggen frequent met elkaar in het Overlegplatform Sportpark Vierhoeven. De intentieverklaring zal namens RBC worden ondertekend door Voorzitter Jos Hermsen en penningmeester Rien Luijks.