RBC in Platform Roosendaal Topsport

14-12-2015

 

ROOSENDAAL - Vanavond presenteerde het Platform Roosendaal Topsport zich officieel op sportpark Vierhoeven. Ook RBC neemt hieraan deel.

Het Platform heeft als doelstelling het topsportklimaat in Roosendaal te versterken door bestaande kennis en ervaring  van verenigingen, personen, accommodaties en organisaties met elkaar uit te wisselen en te bundelen. De deelnemers inspireren en motiveren elkaar en door gemeenschappelijke versterking zal verhoging van het rendement van de individuele- en teamsporter gerealiseerd worden waarbij ook de vereniging profijt van zal hebben. De basis schuilt in de overtuiging dat prestaties op sportief gebied niet alleen te maken hebben met basistechniek vorming rond de betreffende sport met enkele talenten als (toevallig)
bijproduct maar voor een veel groter deel bepaald worden door het systematisch goed opleiden en vormen van sporters door met name ook aandacht voor goede bewegingsleer, dosering, belasting en professionele begeleiding. Het bereiken en implementeren van een dergelijk niveau kan enkel door samenwerking ontstaan daar geen van de partijen autonoom deze missie kan uitvoeren. Platform Roosendaal Topsport is daarin een samenwerkingsverband dat hierbij fungeert als constante verbindende factor ten behoeve van sportverengingen, sportieve organisaties, instellingen, personen, geïnteresseerde bedrijven en gemeente.

Naast RBC zijn de overige deelnemers: Talentencentrum Zuidwest Nederland, Stichting Rugby ZeBra, zwem- en waterpolovereniging Hieronymus, het regionaal trainingscentrum voor atletiek, het regionaal trainingscentrum van de Nederlandse Boks Bond, atletiekvereniging THOR, turnvereniging Dynamo, hockeyclub De Pelikaan en volleybalvereniging Symmachia.