Verkoop uitshirts begonnen

03-05-2024

ROOSENDAAL - Een update over de verkoop van de uitshirts. We hebben veel kritische reacties gekregen over de prijs. Veel van jullie vonden ze te duur. Daar hebben we naar geluisterd en we hebben daarom besloten de prijs te verlagen van € 125 naar € 80 per stuk. Dit is van toepassing op nieuwe, maar ook de bestaande inschrijvingen.
 
Bestuurslid supporterszaken Eric Konings: "Bij het vaststellen van de prijs hebben we geprobeerd om een goede balans te vinden: aan de ene kant een faire prijs voor de unieke wedstrijdgedragen shirts uit een historisch seizoen, aan de andere kant een optimale opbrengst voor onze club. We moeten eerlijk zijn en vaststellen dat dat niet goed gelukt is, vandaar nu de prijsaanpassing. Ik ben alle supporters die hun opbouwende kritiek hebben gedeeld dankbaar, en ik hoop dat we alsnog stijf uitverkopen. Hup RBC!".

De procedure voor verkoop blijft hetzelfde. Geïnteresseerden in een shirt kunnen hun interesse kenbaar maken via supporterszaken@rbcvoetbal.nl. Geef in je mail aan wat je eerste, tweede en derde keuze is (let op: verder nemen we niet in overweging). Als er meer geïnteresseerden in een bepaald shirt zijn, wordt er onder de inschrijvers geloot. 

Inschrijving loopt tot en met 16 mei, 18:00 uur. Winnaars worden die avond op de hoogte gebracht. Op 17 mei willen we de betalingen gaan opvragen, zodat we 18 mei rond de wedstrijd tegen TSC de shirts kunnen gaan uitgeven. Als je ingeloot wordt, ben je uiteraard pas zeker van je shirt wanneer je betaling binnen is. 

Om ook meteen antwoord te geven op de vragen wat er gebeurt met de thuisshirts: die zullen geveild gaan worden via Marktplaats. De veiling begint op maandag 19 mei en loopt tot kort na de wedstrijd tegen WNC. Hierover komt nog een aparte aankondiging.