Stan Luijkx nieuwe penningmeester

02-11-2023

ROOSENDAAL - Stan Luijkx is de nieuwe penningmeester van RBC. Hij kreeg daarvoor vanavond het mandaat van de algemene ledenvergadering.

De jaarrekening 2022-2023 werd nog behandeld door Pierre van Oosterhout. Die kon door de oud penningmeester met een positief resultaat worden afgesloten. Op advies van de kascontrolecommissie kreeg het bestuur dan ook decharge. Daarna presenteerde de nieuwe penningmeester aan de leden de begroting voor het huidige boekjaar, die door toename van sponsorinkomsten wederom hoger is dan het jaar daarvoor.

Verder kregen de leden van het bestuur uitleg over het reilen en zeilen van de Voetbal Academie en het 1e elftal, RBC Maatschappelijk, RBC Netwerk en diverse supporterszaken. De vergadering werd beëindigd met een rondvraag, waarna de bijeenkomst door voorzitter Kees van Hassel werd afgesloten.