Pierre van Oosterhout benoemd tot erelid RBC

12-06-2023

ROOSENDAAL - Aftredend penningmeester Pierre van Oosterhout werd vanavond tijdens de buitengewone ledenvergadering benoemd tot erelid van RBC.

Zonder overdrijven kan gesteld worden dat Van Oosterhout inmiddels 43 jaar een stuwende kracht is binnen de organisatie van RBC die als duizendpoot tal van taken voor de club doet en heeft gedaan. Hij is een clubman in optima forma, betrouwbaar, accuraat, energiek, een harde werker, een doorzetter, een aimabel mens en een fijne collega voor de andere vrijwilligers binnen de club. Van Oosterhout heeft een mening en komt altijd met steekhoudende argumenten. Hij heeft de functie van penningmeester nu voor de tweede maal vervuld. Daarvoor heeft hij nog vele andere taken binnen RBC uitgevoerd. Gelet op zijn enorme verdiensten voor RBC verzocht het bestuur de ledenvergadering dan ook Van Oosterhout te benoemen tot erelid.

Van Oosterhout gaf daarna voor de laatste keer aan de ledenvergadering een update over de financiën. Hij presenteerde een concept begroting die wederom hoger zal zijn dan afgelopen seizoen. Ook zal de huidige jaargang met winst worden afgesloten.

Verder werd Danielle van Broekhoven door de ledenvergadering benoemd tot bestuurslid Voetbal Academie. Technisch coördinator Hans van Wolven gaf een uiteenzetting over het nieuwe beleidsplan voor de Voetbal Academie voor de komende vijf jaar.