Uit de oude doos: Kampioensvreugde in Roosendaal

20-03-2023

ROOSENDAAL - Vandaag is het exact 74 jaar geleden dat RBC kampioen werd in de Tweede Klasse. Op 20 maart 1949 won RBC met 4-0 van Hero door drie goals van Wim Beens en één van Cees Sep. Door de 5-1 nederlaag van concurrent Alliance bij DOSKO waren de oranjehemden niet meer in te halen. Een verslag uit Dagblad De Stem.

K A M P I O E N S V R E U G D E  I N  R O O S E N D A A L 

ONDER ENORME SPANNING LEGDE R.B.C. BESLAG OP DE TITEL IN 2B

RBC
HERO 0

Er was een enorme spanning, zowel bij bestuur als spelers van RBC; een spanning die er met de rust nog was, toen we het bericht meebrachten, dat Dosko te Bergen op Zoom met 1-0 leidde.

Deze spanning was begrijpelijk want met de rust was bij RBC-Hero de stand nog dubbel blank en de Heromannen hadden blijk gegeven hun huid duur te willen verkopen.

Wel waren er bij RBC meerdere kansen geweest, doch er was wel altijd een been, hoofd of lichaam van een Hero-man, dat deze kans om zeep bracht, waarbij vooral ook dient vermeld het sublieme verdedigen van de Hero-keeper.

Na de rust was er een grotere RBC-druk, doch het duurde nog 12 minuten voordat W. Beens na een scherrmutseling voor doel over de op de grond liggende Hero-keeper kon koppen. (1-0). Aan de andere zijde zie we dan Mulders voor RBC aardig redden. RBC komt er beter in, doordat de buitenspelers iets meer vrij worden gelaten. Bij een goede voorzet kan W. Beens inschieten, de keeper struikelt en het is 2-0. Er wordt dan bekend gemaakt, dat Dosko een voorsprong van 5-1 heeft op Alliance, zodat RBC voor het kampioenschap staat. Een daverend gejuich van de duizenden RBC-supporters stijgt op! Bloemen worden intussen reeds aangedragen en er is maar matige belangstelling meer voor hetgeen in het veld gebeurt. Bij Hero moet een speler uit het veld worden gedragen na een ongelukkige botsing.

Na ruim een half uur kan Beens zich goed vrij spelen en plaatst een goede schuiver juist in de hoek, welke voor de Hero-keeper te machtig is. (3-0). In de laatste minuut is het Sep, die alleen voor de Hero-keeper komt en er 4-0 van maakt.

Een tegenpuntje hadden de gasten voor hun zwoegen zeker verdiend.

Toen het eindsignaal ging werden de spelers met bloemen getooid op de schouders van de supporters naar de kleedkamers gedragen. Intussen marcheerde de Harmonie De Gildezonen het veld op onder de tonen: "Er is geen club in 't Zuiden". Door bestuur en supporters werden daarop de spelers toegejuicht en er werden hartelijke woorden gesproken door het bestuur van Hero.

HULDIGING OP GEMEENTEHUIS

Bestuur, eerste elftal-leden met hunne dames werden in triomftocht naar het gemeentehuis gereden in luxe wagens, voorafgegaan door de Harmonie De Gildezonen, terwijl Harmonie Margriet, zich temidden van de file bevond. Bestuur en kampioenselftal werden in de raadszaal ontvangen, waar burgemeester Freyters hen complimenteerde met het behaalde succes. Hij knoopte hieraan de wens vast, dat RBC er in moge slagen met succes de promotiewedstrijden te spelen, zodat Roosendaal een eerste klasser krijgt. Aan de captain Gillesse werden namens het gemeentebestuur bloemen aangeboden. De heer Gillesse bedankte voor de gelukswensen en hoopte dat RBC gelijke tred mocht houden met de zich zo snel uitbreidende gemeente en dat dit jaar nog het eerste klasserschap mag worden behaald. Het elftal zal er in elk geval een ernstige poging toe doen.

De voorzitter van RBC, de heer J. van Gorp, dankte het gemeentebestuur voor de hartelijke ontvangst. Ondanks het mooie succes wilde hij echter met beide benen op de grond blijven. Dit kampioenschap is slechts het begin naar een hogere trap, die met veel moeite zal te beklimmen zijn.

Wethouder Moerings, die zich intussen reeds verdienstelijk had gemaakt door een feestlied op de kampioensploeg in elkaar te zetten, bracht na enkele passende woorden een heildronk uit, waarna het feestlied werd gezongen.

Tal van gelukswensen kwamen in de loop van de avond reeds bij het bestuur binnen. We willen er op deze plaats gaarne de onze aan toevoegen.

Zaterdag nam. zal RBC recipiëren. Zondag zal de ploeg een huldigingswedstrijd spelen.

HET KAMPIOENSCHAP VAN R.B.C.

Het elftal dat dit jaar het kampioenschap behaalde was als volgt samengesteld: doel: IJzermans; backs Vermunt en Jos van Hal; halflinie: Schellekens, Gillesse (aanvoerder), G. Knobel; voorlinie: C. Vermunt, W. Beens, J. Pirard, K. Pirard, C. Sep.

Als reserves fungeerden meerdere malen: G. Kempenaars, A. Mulders en Q. van Gils.

Voor de tweede maal - maar nu middels promotiewedstrijden - ligt de weg naar het 1e klasserschap voor R.B.C. open. We zijn zeer benieuwd naar het resultaat van deze wedstrijden.

Voor het behaalde kampioenschap bestuur, leden en supportersclub onze welgemeende gelukswens.

R.B.C. 27 MAART NAAR HELMOND

De eerste helft van de promotie-degradatie-competitie 1e-2e klasse van de afdeling 4 ziet er als volgt uit:

27 Maart: Helmond-TOP en Spechten-RBC;

3 April: RBC-Helmond en TOP-Spechten;

10 April: RBC-TOP en Helmond-Spechten.