Ger Deleij stopt als voorzitter

07-01-2023

ROOSENDAAL - Voorzitter Ger Deleij heeft besloten om per 1 januari 2023 zijn voorzitterschap neer te leggen. Onlangs heeft hij een nieuwe baan aangeboden gekregen, die veel tijd van hem vergt. 'Hierdoor kan ik niet meer de aandacht aan RBC besteden die de club verdient," aldus Deleij. "De momenten dat ik vrij ben, breng ik graag door in Malaga. Vandaar dat ik tot deze keuze ben gekomen. Ik wens RBC veel succes met het bereiken van de ambities in de nabije toekomst en blijf de club uiteraard volgen."

Deleij werd in januari 2020 tot voorzitter gekozen na twee buitengewone ledenvergaderingen. Die waren noodzakelijk vanwege het aftreden van twee bestuursleden naar aanleiding van de fusiebesprekingen met Halsteren. Die fusiebesprekingen werden tweeëneenhalve maand later afgebroken. RBC bleef zelfstandig en promoveerde daarna naar de Tweede Klasse. Hier begon de gestage groei van het RBC netwerk. Sinds het aantreden van Deleij is er een stevige basis neergezet om de uitgesproken ambities waar te gaan maken. RBC is Ger Deleij dankbaar voor zijn inzet de afgelopen periode als voorzitter. 

Het bestuur zal binnenkort een buitengewone ledenvergadering bijeenroepen om een nieuwe voorzitter te kiezen. De taken van Deleij worden voorlopig waargenomen door vice voorzitter Kees van Hassel.