Afscheid Jos Hermsen

19-12-2022

ROOSENDAAL - Vice voorzitter Jos Hermsen heeft afscheid genomen als bestuurslid van RBC. Dat heeft hij vanavond bekend laten maken op de algemene ledenvergadering.

Op 2 december 2011 ondertekende Hermsen, samen met Noud Bominaar en Vincent van Son, de akte van oprichting van het doorstartende RBC. Acht jaar lang was hij voorzitter. In 2020 deed hij een stapje terug en werd vice voorzitter. Vanwege persoonlijke omstandigheden is hij echter genoodzaakt om nu af te treden. RBC is hem bijzonder dankbaar voor al hetgeen hij heeft gedaan om de doorstart van RBC gestalte te geven.

De algemene vergadering benoemde Kees van Hassel als zijn opvolger. Daarnaast keert ook Paul Kuipers weer terug in het bestuur. Eind 2019 trad hij af vanwege het in gang zetten van de fusiebesprekingen met Halsteren. Kuipers gaat de vacature bestuurslid mediazaken en communicatie vervullen. Pierre van Oosterhout werd door de algemene vergadering herkozen als penningmeester.

De penningmeester kon voor het tweede achtereenvolgende seizoen mededelen dat het jaar met winst werd afgesloten. Het aantal sponsoren is dan ook wederom toegenomen. Het bestuur maakte bekend dat RBC vanaf volgend seizoen in kleding van het merk Robey speelt en kondigde de opstart aan van een nieuwe jeugdcommissie. Tijdens de vergadering werd een convenant getekend met de supportersvereniging waarmee de wederzijdse ondersteuning werd bezegeld.

Uiteraard werd tijdens de vergadering stil gestaan bij de viering van het 110-jarig bestaan en het overlijden van Noud Bominaar en Martien Deijkers.