Verklaring voorzitter Ger Deleij

08-12-2021

ROOSENDAAL - Voorzitter Ger Deleij heeft vanavond naar aanleiding van de gebeurtenissen na afloop van de wedstrijd RBC - TSC de volgende verklaring afgegeven:

"De gebeurtenissen van afgelopen zondag zijn een stevige blamage voor RBC. Het heeft  ervoor gezorgd dat RBC stappen terug heeft moeten zetten in haar ontwikkeling. Dat we door deze acties beschadigd zijn, spreekt voor zich. Iedereen die ik heb gesproken was stevig aangeslagen en geloofde eigenlijk niet wat er was gebeurd. 

We constateerden al snel dat iedereen binnen de club de vechtpartij op zijn/haar eigen manier heeft ervaren. Zaak dus om hierin zoveel mogelijk eenduidigheid te krijgen. De eerste actie die het bestuur heeft genomen is het plaatsen van de mededeling op onze website dat we geen geweld tolereren en waar nodig zullen sanctioneren. Tevens hebben we de betrokken spelers die een rode kaart hebben gekregen – in afwachting van nader onderzoek –  op non actief gesteld. Vervolgens hebben we op maandag de spelersraad bij elkaar geroepen en de technische staf om hun kant van het verhaal te horen.

Op maandag en dinsdag hebben we gesprekken gevoerd met de betrokken spelers. Enerzijds om hun visie te vernemen over hetgeen er is gebeurd, anderzijds om kenbaar te maken hoe kwalijk het bestuur dit heeft ervaren en wat de negatieve gevolgen zijn voor de vereniging.

Inmiddels heeft u kunnen lezen dat de gesprekken met de drie betrokken spelers hebben geleid tot het vertrek bij RBC.

Met het vertrek van de spelers is echter de zaak nog niet afgerond. De scheidsrechter heeft op basis van zijn waarnemingen een rapport opgesteld. De tuchtcommissie van de KNVB gaat nu deze zaak in behandeling nemen. Daarbij lopen we als vereniging de kans dat we ook een sanctie krijgen opgelegd. Uiteraard werken we mee aan het onderzoek van de KNVB en vertellen we ons verhaal. We bereiden ons hierop goed voor en hebben alle vertrouwen in een zorgvuldig verloop van het onderzoek. 

RBC is aangeslagen en het gebeurde heeft diepe wonden geslagen. Ik heb RBC'ers gezien die hun emoties de vrije loop lieten. Ik was en ben daarover nog steeds diep onder de indruk. Naast de emotie is er ook boosheid. En frustratie. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Volkomen begrijpelijk dat we dat moeten verwerken met elkaar. 'Samen hogerop' is ruw verstoord afgelopen zondag. Maar we kunnen het niet maken om bij de pakken neer te gaan zitten. We hebben in het verleden meer tegenslagen gehad en die zijn we altijd weer te boven gekomen. Dus ook deze tegenslag overwinnen we ongetwijfeld weer.

Via onze website en social media proberen we u steeds zo snel en volledig mogelijk te informeren over de stand van zaken van het proces. Soms lopen we daarbij helaas achter op de pers, maar het is geen wedstrijd. Zorgvuldigheid gaat voor ons wat dat betreft voor snelheid.

In deze zaak is het ook belangrijk om niet alleen intern te kijken, maar ook aandacht te hebben voor TSC die we met deze actie hebben geconfronteerd. We hebben erg slecht gastheerschap laten zien en daar onze excuses voor aangeboden. TSC heeft het sportief opgepakt en aangegeven ons dit voorval niet blijvend te zullen verwijten. Waardering daarvoor.

Ik heb van vele RBC'ers vernomen dat ze niet eerder zoveel schaamte hebben gevoeld. Die schaamte is terecht en voel ik ook. Tegelijkertijd heb ik ook gemerkt dat er een grote saamhorigheid is binnen onze club. En die saamhorigheid zal er ook nu weer voor zorgen dat we weer snel de draad op kunnen pakken en stappen zetten om door te gaan met 'Samen hogerop'.

Ik ben beschikbaar voor vragen, opmerkingen en suggesties." 

Namens het bestuur van RBC,
Ger Deleij
voorzitter@rbcvoetbal.nl