Fusie RBC en Halsteren van de baan

13-04-2020

 

ROOSENDAAL - De besturen van RBC en Halsteren hebben vandaag in goed overleg besloten de besprekingen over een mogelijke fusie te beëindigen.

Coronavirus

Met name de beperkende maatregelen inzake het coronavirus zijn er de oorzaak van dat beide verenigingen niet in staat zijn hun leden en supporters optimaal mee te nemen in deze belangrijke stap. Goede voorlichting en een inhoudelijke discussie is, aldus beide besturen, essentieel in zo’n uniek proces.

Om uiteindelijk een fusie te kunnen realiseren is het noodzakelijk  een algemene ledenvergadering te houden waarin minimaal 2/3 van de leden voor de fusie stemt. Door de corona maatregelen (maximaal 3 personen en 1,5 m afstand) is het niet mogelijk een dergelijke fysieke ledenvergadering te organiseren. De deadline bij de KNVB voor het realiseren van een fusie is gesteld op 1 juni 2020.

Stemming

De besturen hebben de KNVB dringend verzocht om de termijn van 1 juni 2020 op te schuiven, maar de KNVB is hier niet op ingegaan. Zij  verwees naar de noodwetgeving die de regering aan het maken is waardoor het eventueel mogelijk wordt een dergelijke stemming digitaal te organiseren.

Los nog van de vraag of deze noodwet tijdig in werking treedt, achten beide besturen het niet zorgvuldig om zonder een fysieke ledenvergadering een dergelijk ingrijpend besluit te nemen over een voor beide verenigingen zo’n belangrijk onderwerp.

Tenslotte

De besturen van beide verenigingen betreuren het dat ze – door omstandigheden buiten hen om – niet in staat zijn de beoogde fusie, in samenspraak met de leden, tot een goed einde te brengen. De samenwerking was prima en er lag een prima basis voor een solide toekomst van beide verenigingen. De komende periode gaan beide verenigingen zelfstandig met hun toekomstplannen aan de slag.

Klik hier voor een videoboodschap van voorzitter Ger Deleij.