Ger Deleij nieuwe voorzitter

30-01-2020

 

ROOSENDAAL - Ger Deleij is gisteren tijdens de buitengewone ledenvergadering gekozen als nieuwe voorzitter van RBC. Hij lost daarmee Jos Hermsen af die sinds de doorstart in 2011 de voorzittershamer hanteerde. Hermsen blijft wel aan als bestuurslid.

Naast Ger Deleij werd ook Ronald Keijzer gekozen als nieuw bestuurslid. Binnenkort zal het bestuur de onderlinge taakverdeling bekend maken.

Na afloop van de buitengewone ledenvergadering werden de leden voorgelicht inzake de lopende gesprekken met Halsteren over een mogelijke samenwerking. Er gaan een stuurgroep en een tiental werkgroepen aan de slag en zij zullen in april met een voorstel komen en dit ter beslissing voorleggen aan de leden. Mede gelet op de stemming onder de leden met betrekking tot behoud van naam, logo en clubkleuren werd het voorstel vanuit de leden, om naast het traject-Halsteren ook serieus onderzoek te doen naar een tweede traject waarbij RBC als zelfstandige club doorgaat, door het bestuur en aanwezige sponsoren concreet toegezegd. Hiertoe zullen op zeer korte termijn de eerste stappen worden gezet.

Ook de mannen van Podcast De Luiten waren aanwezig bij de buitengewone ledenvergadering. Klik hier om de door hen gemaakte sfeerimpressie te beluisteren.