Buitengewone ledenvergadering

16-01-2020

 

ROOSENDAAL - Gisteravond vond in het supporterscafé een buitengewone ledenvergadering plaats. De ledenvergadering was uitgeschreven door het bestuur, maar tevens op verzoek van de leden.

Het bestuur was statutair verplicht om zo spoedig mogelijk een ledenvergadering te beleggen vanwege het vertrek van Paul Kuipers en Jos Smits als bestuurslid. Omdat het bestuur nu nog maar uit slechts twee personen bestaat, moest de voorziening in de open plaatsen aan de orde komen. Daarnaast hadden vele leden het bestuur verzocht een ledenvergadering bijeen te roepen naar aanleiding van het besluit om oriënterende gesprekken te starten met Halsteren om te onderzoeken in hoeverre samenwerking voordelen oplevert.

Het bestuur bood de leden excuses aan voor het feit dat het besluit om met Halsteren gesprekken aan te gaan niet was gecommuniceerd tijdens de nieuwjaarsborrel. Vervolgens was het woord aan de vertrekkende bestuursleden die de leden uitleg gaven waarom zij de beslissing hadden genomen hun bestuursfunctie neer te leggen. Daarna onderbouwde het bestuur haar besluit om gesprekken met Halsteren aan te gaan. Dit leidde uiteraard tot vele vragen en discussie over de mogelijke gevolgen voor RBC, haar leden en supporters.

Het bestuur kondigde alvast een nieuwe buitengewone ledenvergadering aan welke plaats zal vinden op woensdag 29 januari. Dan zullen er nieuwe bestuursleden worden benoemd. Het bestuur heeft drie nieuwe kandidaat bestuursleden voorgedragen, waaronder die van voorzitter. Uiteraard staat het de leden vrij ook kandidaten aan te dragen. Daarnaast zal het bestuur verslag doen van de eerste gespreksresultaten met Halsteren.