7e algemene ledenvergadering sinds doorstart

18-12-2018

 

ROOSENDAAL - Gisteravond vond in het supporterscafé van het Herstaco Stadion alweer de zevende algemene ledenvergadering plaats sinds de wederopstanding van RBC.

Voorzitter Jos Hermsen opende de vergadering met het doornemen van de notulen van vorig jaar, waarna deze werden goedgekeurd. Ook over het jaarverslag van het bestuur waren geen opmerkingen.

Vanwege werkzaamheden in het buitenland kon de penningmeester niet aanwezig zijn en is ook helaas gedwongen de werkzaamheden voor de club te moeten staken. Om die reden gaf de voorzitter een beknopte uitleg over de financiële positie van de club. Mede door het faillissement van één van onze hoofdsponsoren was het afgelopen seizoen en is het huidige seizoen lastig qua liquiditeit. Het bestuur heeft echter goede hoop deze tegenvaller te tackelen door nieuwe sponsoring. De kascontrolecommissie had de boeken minitieus nageplozen en stelde de leden voor het bestuur decharche te verlenen voor het afgelopen boekjaar, hetgeen ook geschiedde.

Vervolgens vond de eerste uitloting plaats ter aflossing van de in 2016 uitgegeven certificaten van lening. De betreffende certificaathouders krijgen binnenkort schriftelijk bericht van uitloting.

Ook het voetbaltechnisch verhaal kwam uitgebreid aan de orde. Er werd onder meer stilgestaan bij het functioneren van de nieuwe technische staf, de certificering van de Voetbal Academie, de samenwerking met Feyenoord, de doorstroming van de jeugd naar het 1e elftal en de toekomst van O23.

Tenslotte gaven de leden bij acclamatie groen licht voor de herbenoeming van Paul Kuipers als secretaris. Hij vervult deze functie sinds de doorstart en begint inmiddels aan zijn derde termijn. 

De vergadering werd besloten met een rondvraag. Hierin werd onder meer gesproken over de gevolgen voor RBC vanwege de sluiting van het Voetbalmuseum in het stadion en over het aflopend contract met de huidige bierleverancier.