Herstaco Stadion rookvrij bij jeugdwedstrijden en -trainingen

08-06-2018

 

ROOSENDAAL - RBC volgt de wetgeving rondom het rookbeleid en stimuleert een rookvrije omgeving zodat kinderen tijdens het sporten niet geconfronteerd worden met roken. Sport en gezondheid zijn belangrijk voor kinderen en roken hoort niet thuis in een gezonde sportomgeving. Uit onderzoek is bekend dat kinderen die geconfronteerd worden met roken, zelf ook eerder gaan roken. Zien roken, doet roken. En hoewel ook een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat roken en sport niet samen gaan, wordt er langs de lijn nog veel gerookt.

Met ingang van 1 juli 2008 veranderde de wetgeving op het gebied van het rookbeleid. Vanaf die datum zijn ook de sectoren horeca, kunst en cultuur en alle gebouwen of inrichtingen op het terrein van de sport rookvrij. RBC onderschrijft en draagt dit besluit. Er wordt sport beoefend in het Herstaco Stadion, RBC is een sportclub. Daarom is het gehele Herstaco Stadion bij jeugdwedstrijden en -trainingen vanaf volgend seizoen rookvrij gebied.

Het betekent dat met ingang van het seizoen 2018-2019 het gehele terrein van het Herstaco Stadion rookvrij gebied zal zijn bij wedstrijden en trainingen van de RBC Voetbal Academie. Het verbod geldt vanaf de ingangen van het Herstaco Stadion en voor alle delen van het stadion zoals de tribunes, promenade etc. Toeschouwers die toch nog roken op plekken waar dit niet is toegestaan, overtreden de huisregels van RBC. Spreek een roker gerust hierop aan en wijs hem of haar op het rookbeleid van RBC.

Namens onze jeugd danken wij u alvast voor uw medewerking aan een rookvrij Herstaco Stadion. Op weg naar een rookvrije generatie!

Bij wedstrijden van het 1e elftal mag nog wel gerookt worden, maar RBC doet een beroep op haar rokende supporters om rekening te houden met de gezondheid van medesupporters en dit voortaan niet meer op de tribunes te doen.