Privacy policy RBC

25-05-2018

 

ROOSENDAAL - Vanaf vandaag geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving, namelijk de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Door de digitalisering worden steeds meer persoonsgegevens verzameld, verwerkt, opgeslagen en gedeeld. Het is daarom van groot belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met deze gegevens. Door de invoering van deze wet nemen de verantwoordelijkheden van alle organisaties toe, ook die van verenigingen. Zij moeten kunnen aantonen dat ze aan de nieuwe wet voldoen. Mocht bij een controle door de Autoriteit Persoonsgegevens blijken dat de AVG niet nageleefd wordt dan kunnen er fikse boetes volgen.

RBC is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop RBC persoonsgegevens verwerkt van haar leden, medewerkers, supporters en sympathisanten en bezoekers van haar website.

Persoonsgegevens

Voor RBC is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens opvragen en bewaren. Ook worden persoonsgegevens tijdens het lidmaatschap vastgelegd en bewaard.

Medewerkers van RBC doen hun best om ieders privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgaan met persoonlijke gegevens;
• onbevoegden geen toegang geven tot persoonlijke gegevens.

Hierbij houdt RBC zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
• voor de ledenadministratie;
• voor de financiële administratie ten behoeve van contributieheffing, salariëring en facturatie;
• voor informatieverstrekking aan leden, medewerkers, supporters en sympathisanten;
• voor het bestellen van kleding;
• voor het beoordelen van spelers;
• ter bewaking dat de voetbalopleiding niet ten koste gaat van de schoolopleiding.

Daarnaast worden persoonsgegevens aan de KNVB verstrekt ten behoeve van de bondsledenadministratie. Er worden geen gegevens verkocht aan derden.

Wil RBC gegevens gebruiken voor een ander doel dan hierboven aangegeven, dan moeten wij die betreffende persoon daarover informeren en is zijn/haar toestemming nodig.

Voornoemde toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot een persoon herleidbaar zijn (geanonimiseerde gegevens).

Kloppen gegevens niet of wil men gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan contact op met RBC.

Nieuwsbrief

Om periodiek op de hoogte te blijven van nieuws over RBC kan men zich via de website aanmelden voor onze nieuwsbrief RBC Update. Als men geen nieuwsbrieven meer wil  ontvangen, kan men zich daarvoor afmelden.

Zakelijke klanten en partners

Ook van onze van zakelijke klanten en partners slaan wij gegevens van de contactpersoon op. Zijn het gegevens van personen, dan behandelen wij deze gegevens net zoals die van onze leden, medewerkers en supporters.

Social media

RBC gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden, supporters en sympathisanten over haar voetbalactiviteiten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. RBC volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook en Twitter. Hierbij spant RBC zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. RBC behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, RBC (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. RBC is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met RBC via media@rbcvoetbal.nl.

Cookies

Om ervoor te zorgen dat de website van RBC goed werkt, maakt RBC gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.

Website van RBC en andere websites

Op de website van RBC treft u een aantal links aan naar andere websites. RBC kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Regels voor het maken van foto’s, films en geluidopnames

Om de privacy van onze leden en medewerkers te beschermen, zijn er regels voor het maken van foto's, films en geluidsopnames. Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt door leden en medewerkers toestemming verleend (of geweigerd) om foto- en filmopnames te maken tijdens wedstrijden en/of andere activiteiten van RBC in het Herstaco Stadion of op andere locaties waar teams van RBC aanwezig zijn voor het spelen van wedstrijden of voor andere activiteiten (verder te noemen als ‘andere locaties’) en deze te gebruiken voor op de website van RBC, haar eigen social media kanalen en de 'Wall of Future'. De verleende toestemming kan op ieder gewenst moment worden ingetrokken.

Regels voor het gebruik van social media

Uiteraard mag u via social media laten weten wat u van RBC vindt. Graag zelfs! U mag echter niet zomaar foto’s of filmpjes die u in het Herstaco Stadion of andere locaties, waar teams van RBC aanwezig zijn, hebt gemaakt op social media zetten.
Bij het gebruik van social media gelden de volgende regels:
• Vraag altijd vooraf, met inachtneming van de bovenstaande regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames, toestemming aan de persoon die u wilt fotograferen of filmen. Vertel er ook bij wat u met de foto of een film wilt doen.
• Ga er respectvol mee om wanneer iemand na plaatsing van een foto of film verzoekt om deze te verwijderen.
• Wees bewust van het karakter van social media. Als iets op internet staat, is het bijna onmogelijk om het ooit weer helemaal te verwijderen.
• Doe niets op social media wat u, leden, medewerkers, supporters en sympathisanten van RBC kan schaden.

Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
RBC, Postbus 75, 4700 AB  Roosendaal of e-mail: secretaris@rbcvoetbal.nl.

Wijzigingen

RBC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien RBC een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop RBC uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of in nieuwsbrieven.