KNVB bestraft RBC

15-03-2018

 

EINDHOVEN -  De KNVB heeft RBC schuldig verklaard aan het staken van de wedstrijd Groen Wit - RBC op zondag 25 februari. De aanklager amateurvoetbal legde RBC een boete op en een voorwaardelijk punt in mindering. Daarnaast werd teammanager Corné Veraart voor drie wedstrijden geschorst.

De aanklager meent, op basis van de verklaringen van scheidsrechter Koster, dat er door spelers van RBC commentaar op de scheidsrechter is geuit na de 2-1 van Groen Wit en dat er door RBC-supporters dreigende opmerkingen richting de scheidsrechter zijn gemaakt, waarna de scheidsrechter heeft besloten om de wedstrijd te staken. Veraart werd geschorst vanwege het drie maal plegen van een 'eenvoudige belediging' en het betreden van het veld zonder toestemming van de scheidsrechter. Hierbij was expliciet geen sprake van enigerlei vorm van bedreiging.

Het voorwaardelijk punt in mindering zal worden opgelegd als er bij een wedstrijd van RBC in het resterende deel van het seizoen wederom dergelijke vergrijpen plaatsvinden. Daarnaast moeten de resterende 38 minuten worden uitgespeeld. Het spel wordt hervat met een aftrap door RBC en de oranje-witten moeten het spel hervatten met tien spelers en mogen eventueel nog één wisselspeler inzetten. Huub Schuit mag niet aan het restant van de wedstrijd deelnemen en teammanager Corné Veraart dient achter de omheining plaats te nemen.

Het bestuur van RBC is het niet eens met de zogenaamde bedreigingen door de RBC-supporters. Twee aanwezige bestuursleden stonden tussen deze supporters en hebben verklaard dat de door scheidsrechter Koster vermeldde bewoordingen absoluut niet zijn gebezigd. Dit heeft RBC middels een uitgebreide rapportage en afgelegde verklaringen reeds bij de aanklager kenbaar gemaakt. Daarnaast bevreemdt het RBC ten zeerste dat er sancties volgen voor het gedrag van supporters die zich achter de omheining bevonden, terwijl er in het geheel geen sancties zijn opgelegd voor het feit dat Groen Wit-supporters het veld betraden in de 34e minuut. Nadat de spelers van Groen Wit hevig protesteerden omdat zij het niet eens waren met een beslissing van scheidsrechter Koster (zie foto), betraden Groen Wit-supporters het veld die in woord en gebaar de beslissing van de scheidsrechter ter discussie stelden. Hierdoor zag de scheidsrechter zich toen al genoodzaakt de wedstrijd een eerste keer te staken.

Omdat het bestuur absoluut niet het risico wil lopen dat de tuchtcommissie alsnog een zwaardere straf zal opleggen, gaat RBC niet in beroep. De kans dat de tuchtcommissie de verklaring van scheidsrechter Koster zal weerleggen op basis van de reeds door RBC ingebrachte rapportage en overgelegde getuigenverklaringen acht het bestuur met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid bijzonder klein.

De KNVB heeft bepaald dat het restant van Groen Wit - RBC wordt uitgespeeld op donderdag 12 april. Aanvang 19.00 uur. (Foto: Ad Paantjens)