Mededeling bestuur RBC

23-04-2017

 

ROOSENDAAL - Deze week kreeg RBC ongewild veel landelijke publiciteit. Aanleiding daarvoor was het royement van een jeugdspeler vanwege het wangedrag van zijn ouders.

Aan zo'n ingrijpende beslissing gaat bij RBC een heel traject van zorgvuldige afwegingen vooraf. Immers een royement is echt het allerlaatste besluit wat je wilt nemen. Bij wangedrag wordt diegene daar op aangesproken, er worden afspraken gemaakt en bij herhaling wordt wederom zo'n traject ingezet en men wordt op eventuele consequenties gewezen. Als op een bepaald moment het vertrouwen weg is, dat praten en afspraken maken niet meer helpt, wordt overgegaan tot een zware sanctie: een stadion- en veldverbod. Het is een laatste redmiddel om een jeugdspeler, die zelf part nog deel heeft aan een dergelijk conflict, te kunnen laten blijven voetballen. We zijn immers een voetbalvereniging. Op het moment dat het stadion- en veldverbod meerdere malen wordt genegeerd, is er geen andere uitweg meer dan een royement van de speler. Hoe triest het ook is voor zo'n manneke.

De communicatie gedurende zo'n traject gebeurt discreet en achter gesloten deuren. Het is een zaak tussen de ouders van de jeugdspeler en RBC. Daar heeft verder niemand iets mee van doen. In deze zaak hebben de ouders van de jeugdspeler er echter voor gekozen om de publiciteit te zoeken en zijn naar een regionaal dagblad gestapt. Deze krant besteedde er zelfs de gehele voorpagina aan. Vanaf dat moment dook ook de overige regionale en landelijke pers er boven op. De verontwaardiging was groot en RBC moest zich in het openbaar verantwoorden waarom het tot deze maatregel was overgegaan. Onze woordvoerders hebben overuren gedraaid met het te woord staan van kranten, radio en tv. Al snel bleek dat er in de publieke opinie begrip was voor het besluit van RBC. Steunbetuigingen stroomden binnen van ouders, vrijwilligers, supporters en, ondanks de kritiek van een aantal clubs in een regionaal dagblad, van veel andere verenigingen uit het gehele land. Ook ontvingen we steun van de KNVB. De voetbalbond stelde zelfs dat wij een voorbeeld zijn voor veel clubs, die mogelijk ook dergelijke maatregelen zouden willen nemen, maar gewoonweg niet durven.

RBC is dankbaar voor al die steunbetuigingen. Die sterken ons in de juistheid van de genomen maatregel en dragen ertoe bij dat RBC ook in de toekomst een club zal zijn waar je fatsoenlijk gedragen normaal is!