Parkeerverbod Industriestraat

19-04-2017

 

ROOSENDAAL - In november vorig jaar is het Herstaco Stadion aan een veiligheidsinspectie onderworpen, hetgeen geresulteerd heeft in het afdichten van de balustrades van de Zuid- en Oosttribune.

Onlangs is er een onderzoek ingesteld naar de bereikbaarheid van het stadion voor de diverse hulpdiensten zoals ambulance en brandweer. Om hun taken te kunnen uitvoeren, dienen de hulpdiensten het stadionterrein op te rijden via de Industriestraat. Om die reden is er in deze straat aan beide zijden een parkeerverbod ingesteld. Naar gebleken is, wordt dit parkeerverbod met name op zaterdag en zondag regelmatig geschonden. Omdat dit juist de belangrijkste dagen zijn waarop er veel activiteit in het stadion is en de kans op calamiteiten het grootst, hebben de hulpdiensten aan de bel getrokken. Om die reden heeft de politie besloten om het handhavingsbeleid in dit deel van de stad te intensiveren. De boete voor het foutief parkeren bedraagt € 90.

Ter voorkoming van een slechte bereikbaarheid van het stadion door de hulpdiensten en kans op een boete adviseert het bestuur van RBC eenieder niet meer te parkeren in de Industriestraat.