RBC hekelt verbeteringen voetbalpiramide

21-03-2017

 

ROOSENDAAL - Met ontsteltenis heeft het bestuur van RBC kennis genomen van de voorstellen die 6 maart jl. zijn gedaan na de gesprekken tussen het amateur- en betaald voetbal over verbeteringen in de voetbalpiramide. Onderdeel van het voorstel is dat er vanaf 2018-2019 meer beloftenteams kunnen worden toegevoegd aan de bovenkant van de voetbalpiramide.

Bij de invoering van de 2e en 3e divisie konden clubs alleen op basis van natuurlijke promotie toetreden tot deze nieuwe divisies. De beloftenteams van betaald voetbal organisaties kregen eenmalig de mogelijkheid om te opteren voor toetreding tot de standaardteams en de daarmee gepaard gaande indeling in 2e en 3e divisie. Indien beloftenteams in de toekomst alsnog tot de competitie voor standaardteams wilden toetreden, zouden zij - net zoals RBC na het faillissement en de doorstart - in de laagste klassen van het desbetreffende district moeten starten.

Nu er een aantal betaald voetbalorganisaties hebben aangegeven alsnog met hun beloftenteams in te willen stappen in de 2e en 3e divisie en men binnen de KNVB bereid is hierover serieus na te denken, is er in onze ogen sprake van rechtsongelijkheid. RBC kreeg namelijk, ter voorkoming van precedentwerking, geen toestemming van de KNVB om in 2012 een doorstart te maken in de Hoofdklasse. Het was 5e klasse of niks. Nu gaan de beloftenteams wellicht wel een mogelijkheid krijgen om een start in de 5e klasse te omzeilen. Dit vindt RBC onrechtvaardig.

RBC is van mening dat als beloftenteams horizontaal kunnen instromen in de top van de voetbalpiramide, dit ook voor andere clubs zou moeten gelden.

Om die reden heeft het bestuur van RBC gemeend een daad te moeten stellen. Indien op de bondsvergadering van vanavond wordt besloten dat beloftenteams kunnen instromen in de top van de voetbalpiramide, heeft RBC de KNVB op voorhand verzocht op basis van historie, accommodatie, de gecertificeerde regionale jeugdopleiding en de wens van haar achterban, eveneens om toelating tot de 3e divisie met ingang van het seizoen 2018-2019. RBC roept andere geïnteresseerde clubs op om hetzelfde te doen.