Verzoek Commissie Historie en Archief

08-03-2017

 

ROOSENDAAL - Zoals bekend zijn we bezig met het samenstellen van een boek over de geschiedenis van RBC. Dit doen we onder andere aan de hand van artikelen uit de clubbladen De R.B.C.-Gids, De RBC Schakel, RBC Magazine, RBC Roosendaal Magazine, RBC News en het Businness to Business Magazine.

Van de R.B.C.-Gids ontbreken in het archief de jaargangen 1954, 1955 en 1956. Als u 1 of meerdere exemplaren in uw bezit heeft, zouden we die dan even mogen lenen om te kijken of er interessante zaken in staan om in het boek op te nemen?

Mocht u van alle hierboven genoemde clubbladen 1 of meerdere exemplaren aan ons willen af staan om in het RBC-archief op te nemen, laat u dit dan weten via een mail naar archief@rbcvoetbal.nl. Ook andere zaken zoals foto's, film(pje)s, video's, sjaals, vaantjes, wedstrijdshirts enz. zijn van harte welkom. In de collectie van wedstrijdshirts missen we het shirt met als sponsor VAR. Wie heeft zo'n shirt en zou het even willen afstaan om er een foto van te kunnen maken?

Voor de ouderen onder u: wie kan ons een beeld schetsen van de accommodatie destijds bij boer Schepers en de wei van Braat?

Daarnaast zijn we nog steeds op zoek naar de clubvlag, die het laatst gebruikt is bij de begrafenis van Koosje Vergouwen in 2003.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.