Algemene ledenvergadering

12-01-2017

 

ROOSENDAAL - Vanavond vond in het supporterscafé van het Herstaco Stadion de algemene ledenvergadering plaats.

Omdat voorzitter Jos Hermsen momenteel in het buitenland verblijft, werd de vergadering geleid door vice-voorzitter Jos Hack. De vergadering werd geopend met het doornemen van de notulen van de vorige vergadering, waarna deze werden goedgekeurd. Vervolgens gaf de vice-voorzitter een toelichting op het jaarverslag.

Daarna was het woord aan penningmeester Rien Luijks. Hij gaf de leden uitgebreid uitleg over de financiële positie van de club. Om die positie te versterken stelde het bestuur een verhoging van de contributie voor. De leden gaven daaraan hun goedkeuring en tevens aan de jaarrekening en de begroting.

Vervolgens gaven de leden groen licht voor de herbenoeming van Jos Hack als vice-voorzitter, Rien Luijks als penningmeester en Noud Bominaar als bestuurslid jeugdzaken. Zij waren aftredend en herkiesbaar.

Hierna gaf Rob Hellendoorn een toelichting over de ambitie, de visie op middellange termijn en de doelstellingen van RBC op voetbaltechnisch gebied. De vergadering werd besloten met een rondvraag.