Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Akkoord

Vervoer

Het vervoer naar en van de trainingen dient door de ouders zelf geregeld te worden. Iedereen hoeft niet per se elke training zelf te rijden. Ouders kunnen onderling een carpoolregeling opstellen en uitvoeren. Ditzelfde geldt voor het vervoer naar en van thuiswedstrijden.                 

Als door zeer uitzonderlijke omstandigheden het vervoer van een speler naar de training of van de training naar huis niet onderling geregeld kan worden, kunnen de ouders tijdig contact opnemen met de coördinator vervoer. Hij zal dan in overleg met de ouders bezien of het mogelijk is of het vervoer van die speler door RBC geregeld kan worden. Indien dit aan de orde is, dient men er wel rekening mee houden dat hieraan kosten zijn verbonden, die contant, per rit, afgerekend dienen te worden.
Spelers die wonen binnen de stadsgrenzen van de gemeente Roosendaal kunnen van deze regeling geen gebruik maken.                                                                                                                                                      

Indien het vervoer door RBC wordt geregeld, gelden een paar regels en afspraken: 

  • - elke speler gedraagt zich op een normale manier;
  • - de chauffeur wordt met respect aangesproken;
  • - de chauffeur wordt op geen enkele manier gehinderd bij het uitvoeren van zijn taak: de spelers op een veilige manier op de plaats van bestemming krijgen;
  • - iedereen zit tijdens de gehele rit op een zitplaats met de gordel om;
  • - deuren en ramen blijven tijdens de rit gesloten;
  • - tijdens de rit wordt er niet gegeten of gedronken in de auto;
  • - bij het uitstappen wordt eventueel veroorzaakte rommel meegenomen.

Het vervoer naar uitwedstrijden en toernooien wordt met eigen vervoer georganiseerd door de teammanager. Hij zal in de loop van de week voorafgaand aan een uitwedstrijd bindende afspraken maken met ouders die die wedstrijd het vervoer voor hun rekening willen nemen. In principe mag elk team het vervoer op een eigen manier organiseren. Daarom worden per uitwedstrijd of toernooi door de teammanager bindende afspraken gemaakt over vertrektijd en vertrek- en opstapplaatsen en eventueel de aankomsttijd en –plaats. Ook wordt vooraf bepaald hoe de terugreis zal verlopen.

Per auto wordt uitgegaan van 1 chauffeur en 3 à 4 spelers. We rekenen op de solidariteit van ouders en begeleiders dat iedereen een aantal keren tijdens het seizoen bereid is om het vervoer mee te helpen organiseren. Helaas kan RBC daar geen vergoeding tegenover stellen. We gaan er van uit dat elke chauffeur zijn/haar verantwoordelijkheid kent voor de veiligheid van de meereizende spelers en andere ouders en dat er daarom geen alcoholische dranken gebruikt worden.

Pech onderweg                                                                                                                                                             

Zorg ervoor dat u als chauffeur het mobiele nummer van de trainer en/of teamanager in uw telefoon heeft opgeslagen zodat u hem/haar bij pech onderweg kunt inlichten wat er aan de hand is en wanneer u denkt aan te komen op de accommodatie waar gespeeld gaat worden.

Verzekering

We gaan er van uit dat elke chauffeur een inzittendenverzekering heeft afgesloten. Bij een aanrijding zal eerst de eigen verzekering aangesproken moeten worden. Indien die niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalt kan een beroep gedaan worden op de verzekering van de KNVB. In principe is iedere speler door het lidmaatschap van de KNVB verzekerd vanaf het moment dat hij thuis weg gaat tot het moment dat hij weer thuis komt. Maar altijd zal eerst via  de eigen verzekering geprobeerd moeten worden om de schade te verhalen.                                                                                                                      

Hoofdsponsoren
Hoofdsponsor Voetbal Academie

Logo


Teamwearpartner

Leffel onderdeel van Voetbalshop.nl | Nieuws | FC Burgum


Mediasponsor / webhost

sailor telecom ict


Webshop

WorkinStyle (Mervo Sport)


Meld je aan voor de nieuwsbrief RBC Update
Welkom bij RBC !


R.B.C. mars uit 1948


Officieel partner Feyenoord AcademyKoop loten van de VriendenLoterij en steun RBC !