Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op ja om cookies te accepteren of op nee om cookies niet te accepteren. U krijgt deze melding daarna niet meer. » lees meer informatie over cookies

  • Geen omschrijving gevonden.
  • Geen omschrijving gevonden.
  • Geen omschrijving gevonden.
  • Geen omschrijving gevonden.

Preventief beleid ter voorkoming grensoverschrijdend gedrag


RBC voert een preventief beleid om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit betreft seksuele intimidatie, maar ook (het vermoeden van) pesten en (dreigen met) lichamelijk geweld.

Vertrouwenscontacpersoon

Ter voorkoming van voornoemd gedrag heeft RBC een vertrouwenscontacpersoon aangesteld. Deze persoon is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. seksuele intimidatie, of over een concreet incident zoals (dreigen met) lichamelijk geweld en (vermoeden van) pesten en een gesprek wil met de vereniging. Klik hier voor de algemene taakomschrijving van de vertrouwenscontactpersoon. De handelwijze van de vertrouwenscontactpersoon  in het geval hij in vertrouwen op de hoogte wordt gebracht van een incident, is stapsgewijs beschreven in het Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving. Klik hier voor het protocol.

Gedragscode voor begeleiders

Daarnaast hebben wij als RBC voor al onze trainers, teammanagers en studiebegeleiders een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én begeleiders en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door NOC*NSF wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als trainer, teammanager of studiebegeleider, als stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen. Klik hier voor de gedragscode.

Verklaring omtrent gedrag

Tenslotte is RBC van alle trainers, teammanagers en studiebegeleiders van de RBC voetbalopleiding in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of een uittreksel uit het Belgisch strafregister. Deze dienen zij te kunnen overleggen bij aanvang van hun werkzaamheden voor de club. Klik hier voor meer informatie over de Verklaring Omtrent Gedrag.