Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op ja om cookies te accepteren of op nee om cookies niet te accepteren. U krijgt deze melding daarna niet meer. » lees meer informatie over cookies

  • Geen omschrijving gevonden.
  • Geen omschrijving gevonden.
  • Geen omschrijving gevonden.
  • Geen omschrijving gevonden.

Regionale Jeugdopleiding RBC Voetbalacademie


Een van de licentievoorwaarden voor betaald voetbal organisaties destijds was de certificering van de jeugdopleiding. In 2007 behaalde RBC de maximale 4 sterren en behield die tot het moment van het faillissement van de NV RBC Roosendaal op 15 juni 2011.

Meteen na dit faillissement zijn vooral mensen uit de voetbalopleiding aan de slag gegaan om een doorstart te realiseren. Op 2 december 2011 werd de vereniging RBC bij notariële akte heropgericht. Vanaf dit moment was het streven om weer een goede jeugdafdeling op te zetten. In het eerste seizoen (2012-2013) werd met 2 teams (D1 en D2) aan de competitie deel genomen. D1 werd meteen kampioen in de Hoofdklasse en won de KNVB districtsbeker. In het 2e seizoen beschikten we al over 5 teams. U15 (C1) werd kampioen in de 3e divisie. In het seizoen 2014 - 2015 brachten we 7 teams op de been. U15 werd weer kampioen in de 3e divisie en won de districtsbeker. U13 (D1) behaalde eveneens de dubbel: kampioen in de 2e divisie en de districtsbeker. In het afgelopen seizoen verdedigden 9 jeugdteams de kleuren van RBC. U19 en U17 werden kampioen en promoveren naar divisieniveau; U11 en U9 werden ook kampioen.

In januari 2014 ontvingen we een bericht van de KNVB of ze eens konden komen praten over een nieuw opgezet model voor de certificering: het Kwaliteit & Performance Programma Jeugdopleidingen. Iedere BVO is verplicht om hieraan mee te doen. De KNVB wil ook zoveel mogelijk amateurverenigingen enthousiast maken om zich te laten certificeren. Teun Jacobs van de KNVB introduceerde bij ons de nieuwe opzet die leidt tot de status op een van de 4 mogelijke niveaus:
- lokaal niveau
- regionaal niveau
- nationaal niveau
- internationaal niveau

De uitgangspunten van het Kwaliteit & Performance Programma:
Het programma biedt een kwaliteitsimpuls voor jeugdopleidingen in Nederland. Verenigingen worden ondersteund om systematisch hun jeugdopleiding te evalueren en te verbeteren. Het biedt verenigingen de mogelijkheid om de jeugdopleiding te onderscheiden en te positioneren in het voetballandschap. De nadruk ligt op ontwikkelen en verbeteren. Het is een zogenaamd “ontwikkelingsgericht certificeringsmodel” dat niet alleen kwaliteit inzichtelijk maakt, het geeft de vereniging ook handvatten en concrete aanbevelingen om de jeugdopleiding te verbeteren.

Na uitgebreid intern overleg werd eind 2014 besloten om ons aan te melden voor een audit. Daarvoor moest heel veel werk verzet worden, want de jeugdopleiding wordt gedurende die audit doorgelicht op maar liefst 64 punten (vaak nog onderverdeeld) verdeeld over 12 gebieden.

Wij zijn onderzocht op onderstaande punten:

1. Beleid en bestuur:
Beleidsplan; Voetbalinhoudelijk handboek /uitwerking opleidingsvisie; Sportiviteit en respect; Verankering jeugdopleiding binnen de club

2. Teams:
Aanwezigheid teams U9 t/m U19; reisafstand

3.1 Technisch kader:
Aanwezigheid hoofd jeugdopleiding en zijn opleiding; Aanwezigheid trainer van U9 t/m U19 en de voetbaltechnische opleiding van die trainers; Aanwezigheid keeperstrainer en zijn opleiding; Beschikbaarheid specialist fysiek / conditie / inspanning; Aanwezigheid hoofd scouting en coördinator scouting; Ontwikkeling scouts; Eindverantwoordelijkheid sportmedisch beleid; Beschikbaarheid fysiotherapie; Beschikbaarheid sportverzorger; Aanwezigheid coördinator jeugdopleiding; Pedagogische en didactische kennis; Sportpsychologische kennis; Video-analist; Topsportleefstijl; Gastgezinnen (indien van toepassing)

4. Training- en wedstrijdprogramma:
Aantal en duur van trainingen en wedstrijden van U9 t/m U19

5. Samenwerking:
Samenwerking met een bvo; in de regio; met de KNVB; met scholen

6. Innovatie & kennisdeling:
Hoofd jeugdopleiding deelt kennis met andere hoofden jeugdopleiding; Uitwisselen van kennis met andere verenigingen op lokaal en regionaal niveau

7. Ontwikkeling spelers & trainers:
Spelervolgsysteem; Ontwikkeling op school; Voortgangsgesprekken met spelers; Betrekken van ouders / verzorgers; Ontwikkeling trainers en monitoring van die ontwikkeling

8. Accommodatie & voorzieningen:
Velden; kleedruimtes; krachthonk; ruimte voor medische begeleiding

9. Resultaten & verantwoording:
In-, door- en uitstroomcijfers; levering KNVB-selecties; levering 1e elftal; schoolprestaties; competitieniveau van U9 t/m U19; verantwoording kwaliteit (beleidsplannen; deelplannen o.a. voor studiebegeleiding; website; reader; infogids; infoavonden; ouderraad; gegevens digivop).

Na een intensieve voorbereiding zijn we op 10 april 2015 geauditeerd op Regionaal niveau. We ontvingen later een uitgebreid evaluatierapport met aanbevelingen voor verbeteringen en verankering in het beleid. Uit het rapport bleek dat 15 punten als “voldoet niet” waren beoordeeld. Voor die door ons gewenste status zijn slechts 4 minpunten toegestaan.

We ontvingen tips van de auditcommissie en zijn toe gaan werken naar een review die op 8 mei 2015 heeft plaatsgevonden. De review focust op de inhoud en praktijk van de jeugdopleiding en heeft als doel om samen met de club een aantal conclusies en aanbevelingen te formuleren voor het verder ontwikkelen van de jeugdopleiding. Bij deze review waren als deskundigen 2 mensen van de KNVB aanwezig, 1 persoon van de Feyenoord Academy en 1 persoon van NMC Bright.

Vervolgens zijn we gaan werken om het aantal van 15 minpunten naar beneden bij te stellen. Op 11 januari 2016 volgde een re-audit, de laatste kans om de fel begeerde status alsnog te behalen. En dat is gelukt!!

De certificering blijft dan geldig t/m juli 2019. Regelmatig zal de KNVB langskomen om zich op de hoogte te stellen van de noodzakelijke continue voortgang van de Jeugdopleiding.

Deze erkenning van de kwaliteit van onze jeugdopleiding geeft ons een flinke boost en toont aan dat we op de goede weg zijn en dit alles is in amper 4 jaar tot stand gebracht. We gaan nu niet op onze lauweren rusten, maar zullen blijven werken aan de verdere verbetering en versterking van onze voetbalopleiding. De benaming voetbalopleiding laten we - nu de status definitief behaald is - achter ons. We noemen ons vanaf heden:

RBC Voetbal Academie (VA).

Uit de door MC Bright gepubliceerde meest actuele lijst met namen van amateurclubs die tot nu hebben deelgenomen aan het Kwaliteit & Performance Programma Jeugdopleidingen, blijkt dat RBC de enige amateurvereniging onder de grote rivieren is die aan het programma heeft deelgenomen en regionaal gecertificeerd is.

1 AFC Amsterdam
2 Alphense Boys Alphen aan den Rijn
3 DVS '33 Ermelo Ermelo
4 Excelsior Maassluis Maassluis
5 Excelsior '31 Rijssen
6 Be Quick 1887 Haren
7 Koninklijke HFC Haarlem
8 Hercules Utrecht
9 DOVO Veenendaal
10 RBC Roosendaal

 

In diverse media is een tijd geleden een lijst gepubliceerd met de namen van de 200 beste amateurverenigingen waarop o.a. Baronie, Roosendaal en MOC’17 vermeld staan. Die lijst is louter en alleen gebaseerd op het niveau waarop de 2 hoogste teams van de A-, B-, C- en D-jeugd en het 1e elftal spelen. Maar aan deze lijst kan niet de kwaliteit van de opleidingen worden afgelezen.

Een jeugdopleiding bestaat mede dankzij de spelers en hun ouders. Wij willen hen bedanken voor het feit dat ze zich verbonden hebben aan een startende vereniging en het vertrouwen dat ze in de begeleiding gesteld hebben.

Onze dank gaat ook uit naar de technische staf en al die tientallen mensen die zich als vrijwilliger in allerlei functies (teammanager, assistent scheidsrechter, studiebegeleider, sociaal maatschappelijk begeleider, lid van de ouderraad, vertrouwenspersoon, coördinator, videoanalist, ontvangsten, kantine, wasserij, administratieve ondersteuning, onderhoud gebouwen en terreinen, activiteiten, sponsor, medische begeleiding enz.) belangeloos hebben ingezet voor de jeugdteams!!

We spreken de wens uit dat iedereen nu nog meer gemotiveerd zal zijn om mee te werken aan de verdere uitbouw van onze jeugdafdeling die de levensverzekering van RBC is.

RBC Voetbal Academie:

  • gecertificeerde Regionale Jeugdopleiding
  • partner van de Feyenoord Academy
  • gecertificeerd door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven; voorheen Calibris) voor het opleiden van trainers en sportverzorgers maatschappelijk partner van de Mytylschool in Roosendaal (school voor lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen)
  • lid van Platform Roosendaal Topsport
  • partner van Scholengemeenschap ’t Rijks in Bergen op Zoom